Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket. Vararepresentantar blir vanlegvis ikkje biograferte.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

S

Sveum, Bente Øyan Fremskrittspartiet 1989-1997
Sveaass, Jens Senterpartiet 2005-2009
Svindland, Kjell Kristelig Folkeparti 1973-1993
Svinsås-Lo, Ingvald Venstre 1945-1949
Svisdal, Eldri Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Swensen, Karl-Anton Kystpartiet 2001-2005
Sydnes, Anne Kristin Arbeiderpartiet
Synnes, Harald Kristelig Folkeparti 1969-1989
Syrdalen, Peder Høyre 2001-2005
Syrrist, Helga Arbeiderpartiet 1977-1981
Syrstad, Ivar Bondepartiet 1945-1957
Syrstad, Johan Senterpartiet 1961-1985
Syse, Jan P. Høyre 1965-1997
Systad, Ivar Kristelig Folkeparti 2001-2005
Syversen, Hans Olav Kristelig Folkeparti 1989-2017
Syversen, Jeanette Onarheim Rødt 2021-2025
Syversen, Svein Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Syvertsen, Lene Arbeiderpartiet 1993-1997
Syvertsen, Trine Hilmer Kristelig Folkeparti 2013-2017
Sæberg, Berge Senterpartiet 1969-1981
Sæbø, Håvard Senterpartiet 2021-2025
Sæbø, Nils Arbeiderpartiet 1954-1961
Sæbø, Nina Ve Fremskrittspartiet 2017-2021
Sæbø, Åse Tønnessen Kristelig Folkeparti 2001-2005
Sæbønes, Ann-Marit Arbeiderpartiet 1985-1989
Sæbønes, Ruth Karny Arbeiderpartiet 1961-1965
Sæle, Anita Apelthun Kristelig Folkeparti 1981-2005
Sæle, Lise-May Høyre 2017-2025
Sælensminde, Åse Arbeiderpartiet 1993-2001
Sælthun, Ambjørg Senterpartiet 1969-1985
Sæstad, Bjørn Høyre 2009-2013
Sæter, Arne Kristelig Folkeparti 1969-1973
Sæter, Inger Lise Senterpartiet 1997-2001
Sæter, Lars Kristelig Folkeparti 1954-1961
Sæterhaug, Trond Martin Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Sæterøy, Anders Arbeiderpartiet 1945-1969
Sæterøy, Sidsel Høyre 2013-2017
Sæther, Alvilde Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Sæther, Astra Maria Høyre 1950-1953
Sæther, Birger Arbeiderpartiet 1977-1981
Sæther, Inger Johanne Høyre 1961-1969
Sæther, Ingvar Senterpartiet 1977-1981
Sæther, Kjell H. Arbeiderpartiet 1997-2001
Sæther, Ole-Jacob Høyre 1981-1985
Sæther, Per Høyre 1977-1985
Sæthern, Bergitte Høyre 1954-1961
Sæthern, Julie Therese Høyre 1961-1969
Sæthre, Jakob D. Senterpartiet 1993-1997
Sæthre, Tor Erling Fremskrittspartiet 2013-2017
Sætre, Bjørg H. Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Sætre, Magnar Arbeiderpartiet 1985-1997
Sætre, Yngve Høyre 2017-2025
Sætren, Olav Per Anders Langes Parti 1973-1977
Sætrevik, Lars Arbeiderpartiet 1965-1969
Sættem, Thor Kleppen Høyre 1993-1997
Sæverud, Bjarne Peder Olai Venstre 1945-1949
Sævik, Per Rolf Kristelig Folkeparti 1977-1993
Søberg, Hanne Varhaug Senterpartiet 1993-2001
Søgaard, Aage William Arbeiderpartiet 1969-1973
Sølberg, Signe Bakke Miljøpartiet De Grønne 2021-2025
Sølyst, Hans Arbeiderpartiet 1950-1953
Sømme, Marie Høyre 1945-1953
Søndergaard, Synnøve Arbeiderpartiet 2001-2009
Sønnerheim, Kristin Høyre 1965-1981
Sønnevik, Nils Venstre 1958-1965
Sønstebø, Jørgen Kristelig Folkeparti 1973-1985
Sønstegaard, Jorid Annie Kristelig Folkeparti 1997-2001
Sønsterud, Tone Merete Arbeiderpartiet 2001-2021
Sørby, Magne Høyre 2021-2025
Sørbø, Kjetil Kristelig Folkeparti 2005-2009
Søreide, Ine Eriksen Høyre 1997-2025
Søreng, Per-Inge Kristelig Folkeparti 1981-1985
Sørensen, Arne Hjorth Kristelig Folkeparti 1973-1977
Sørensen, Heidi Sosialistisk Venstreparti 2001-2013
Sørensen, Karl Ingolf Venstre 1954-1961
Sørensen, Olaf Arbeiderpartiet 1945-1957
Sørfonn, Ingebrigt S. Kristelig Folkeparti 1993-2009
Sørgaard, Sturla Arbeiderpartiet 2009-2013
Sørheim, Ingjald Ørbeck Arbeiderpartiet 1969-1973
Sørheim, Kari Kristelig Folkeparti 1997-2005
Sørhus, Ola T. Høyre 1981-1985
Sørlie, Fredrik Tiochta Arbeiderpartiet 2021-2025
Sørmo, Georg Senterpartiet 2021-2025
Sørmo, Karl Per Fremskrittspartiet 1989-1993
Sørsdal, Martin Bast Arbeiderpartiet 2013-2017
Sørvik, Gørild Støve Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Sørvik, Terje Arbeiderpartiet 2009-2025
Søraa, Gerd Det Nye Folkepartiet 1977-1981
Søttar, Hanne Dyveke Fremskrittspartiet 1997-2025
Søvik, Kristi Thorson Kristelig Folkeparti 1977-1981
Søviknes, Terje Fremskrittspartiet 1997-2001
Søyland, Charlotte Hansen Fremskrittspartiet 2013-2017
Søyland, Olav Kristelig Folkeparti 1965-1973
Søyseth, Jenny Høyre 1973-1977
Saanum, Håvard Sagbakken Arbeiderpartiet 2021-2025