Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

Z

Zaman, Kadafi Arbeiderpartiet 1997-2001
Zamudio jr., Alfredo Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Zazzera, Odd Jostein Fremskrittspartiet 1973-2009
Zuliani, Marta Maria Arbeiderpartiet 1993-1997
Zähler, Maria Fremskrittspartiet 2021-2025