Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

G

Gran, Anna-Halldis Høyre 1985-1989
Gran, Even Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Gran, Merete Skarhol Kristelig Folkeparti 1997-2001
Granberg, Roger Arbeiderpartiet 1989-1993
Granbo, Helene Arbeiderpartiet 1989-1993
Grande, Arild Arbeiderpartiet 2005-2021
Grande, Borgny Kjølstad Senterpartiet 2001-2005
Grande, Odd Torgeir Venstre 1950-1953
Grande, Trine Skei Venstre 2001-2021
Granerud, Terje Arbeiderpartiet 1977-1989
Granheim, Asbjørn Senterpartiet 1954-1973
Granli, Heidi Arbeiderpartiet 2017-2021
Granli, Leif Arbeiderpartiet 1945-1973
Granrud, Sigurd Arbeiderpartiet 1965-1969
Granum, Gudbrand Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Granum, Guttorm Høyre 1950-1965
Granum, Ingvald Arbeiderpartiet 1958-1961
Granum, Roger Venstre 2017-2021
Granviken, Thor Hjerkinn Høyre 1965-1981
Granaas, William Berner Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Grape, Signy Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Gravdahl, Reidun Arbeiderpartiet 1993-2005
Grave, Jørgen Kristelig Folkeparti 1954-1965
Grave, Reidun Kristelig Folkeparti 1977-1981
Gravnås, Hilde Margrethe Høyre 2009-2017
Gravråk, Knut Arbeiderpartiet 2005-2013
Gravås, Ottar Kristelig Folkeparti 1973-1985
Grefstad, Palmar Sosialistisk Folkeparti 1961-1965
Gregussen, Katrine Boel Sosialistisk Venstreparti 2013-2021
Gregussen, Otto Arbeiderpartiet
Greibrokk, Sigrid Venstre 1945-1949
Greni, Heidi Senterpartiet 2009-2021
Gressum, Thorvald Arbeiderpartiet 1977-1981
Grette, Anne Høyre 1985-1989
Greve Fischer, Eli Alma Dorothea Kristelig Folkeparti 1954-1957
Grimdalen, May Kristelig Folkeparti 1989-1993
Grimm, Thorleif Høyre 1958-1961
Grimsby, Olav Haakon Bondepartiet 1945-1949
Grimsrud, Anne K. Senterpartiet 1993-1997
Grimsrud, Bjørne Arbeiderpartiet 1989-1993
Grimstad, Carl-Erik Venstre 2017-2021
Grimstad, Edvard Senterpartiet 1989-1997
Grimstad, Erlend Senterpartiet 1989-1997
Grimstad, Johan Edvard Senterpartiet 2017-2021
Grimstad, May-Helen Molvær Kristelig Folkeparti 1993-2009
Grimstad, Oskar J. Fremskrittspartiet 1997-2017
Grimstad, Ove Geir Høyre 1997-2005
Grimstad, Simon Molvær Kristelig Folkeparti 2013-2021
Grimstad, Aasmund Arbeiderpartiet 1950-1953
Grimsø, Andreas Høyre 1969-1973
Grinde, Åslaug Venstre 1969-1973
Grindrud, Alf Martinius Arbeiderpartiet 1945-1949
Groos, Kaare Steel Høyre 1958-1961
Groth, Lars Høyre 2001-2013
Grovassbakk, Margareth Arbeiderpartiet 1997-2001
Grue, Sigurd Gunnar Arbeiderpartiet 1958-1961
Grung, Ruth Arbeiderpartiet 2001-2021
Grytnes, Kristoffer Skåne Kristelig Folkeparti 1950-1953
Grytten, Sigurd Arbeiderpartiet 1997-2001
Grytøyr, Gudmund Arbeiderpartiet 1958-1981
Grændsen, Einar Kjell Venstre 1950-1953
Grønberg, Otto Angell Høyre 1969-1973
Grøndahl, Kirsti Kolle Arbeiderpartiet 1977-2001
Grøner, Leif Høyre 1945-1949
Grønhovd, Hilde Senterpartiet 2005-2009
Grønland, Laurits Arbeiderpartiet 1931-1949
Grønn, Einar Trygve Arbeiderpartiet 1950-1957
Grønn, Ole Henrik Kristelig Folkeparti 2005-2009
Grønner, Kjell Kristelig Folkeparti 1981-1985
Grønnevet, Leiv Høyre 1969-1973
Grønn-Hagen, Karen Senterpartiet 1954-1965
Grønningen, Knut Høyre 1993-1997
Grøntvedt, Hallgeir Senterpartiet 2009-2017
Grøntvedt, Oddvar Hilding Senterpartiet 1965-1969
Grøntvedt, Sivert Høyre 1985-1989
Grønvold, Benjamin Høyre 2013-2017
Grønvold, Ellen M. Høyre 1989-1993
Grøstad, Odd Arbeiderpartiet 1993-1997
Grøthe, Oddvar Senterpartiet 2005-2009
Grøthe, Tor Fremskrittspartiet 2017-2021
Grøtting, Joar Olav Høyre 2009-2013
Grøtting, Olov Senterpartiet 2009-2021
Grøv, Ingfrid Bjørnstad Arbeiderpartiet 1997-2001
Grøvan, Hans Fredrik Kristelig Folkeparti 2001-2021
Grøvan, Mikal Venstre 1950-1957
Graadal, Øyvind Sosialistisk Venstreparti 1985-1993
Gudbrandsen, Grete Sofie Høyre 1969-1973
Gudmundsen, Elin Arbeiderpartiet 1993-1997
Gudmundsen, Kent Høyre 2001-2021
Gudmundseth, Roger Arbeiderpartiet 1981-1997
Gulati, Himanshu Fremskrittspartiet 2009-2021
Gulbrandsen, Audhild Arbeiderpartiet 1977-1981
Gulbrandsen, Barbara Arbeiderpartiet 1989-1993
Gulbrandsen, Britt Hansine Egeland Kristelig Folkeparti 2013-2017
Gulbrandsen, Grethe Paaske Arbeiderpartiet 2001-2005
Gulbrandsen, Håkon Arald Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Guldberg, Wilhelm Arbeiderpartiet 1961-1965
Guldbrandsen, Kari Johanne Arbeiderpartiet 1954-1957
Guleng, Silje Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Gullberg, Anne Therese Arbeiderpartiet 1997-2001