Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

L

Leknes, Jørund Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Lekve, Kyrre Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Lem, Sylvi Høyre 1981-1989
Lemicka, Ove Arbeiderpartiet 1989-1997
Lerbrekk, Solfrid Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Lerche, Adèle Høyre 1973-1977
Lerheim, Magne Det Nye Folkepartiet 1965-1977
Lerhol, Torstein Senterpartiet 2009-2013
Lersbryggen, Sigurd Høyre 1945-1957
Lerum, Grethe Kristin Høyre 2013-2017
Lervik, Andreas M. Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Lervåg, Ann-Hege Senterpartiet 2005-2013
Leschbrandt, Kirsten Huser Høyre 1989-2001
L'Estrange, Elin Maria Arbeiderpartiet 2013-2017
Leveraas, Ivar Arbeiderpartiet 2009-2017
Lexerød, Trond Reidar Senterpartiet 1969-1973
Liadal, Hege Haukeland Arbeiderpartiet 2013-2021
Lian, Eva Senterpartiet 1993-1997
Lian, Karin Arbeiderpartiet 1977-2001
Liane, Eigil Olaf Arbeiderpartiet 1954-1973
Liasjø, Oddrun Dahle Kristelig Folkeparti 2001-2005
Lid, Mons Arbeiderpartiet 1937-1949
Lie, Anne Liv Kaarstad Kristelig Folkeparti 1997-2001
Lie, Beate Bondevik Kristelig Folkeparti 2017-2021
Lie, Borghild Arbeiderpartiet 1954-1965
Lie, Engly Arbeiderpartiet 1965-1985
Lie, Helga Høyre 1981-1985
Lie, Jens Jørgen Kristelig Folkeparti 2001-2005
Lie, Lars Gunnar Kristelig Folkeparti 1985-2001
Lie, Ole Høyre 1961-1969
Lie, Sigurd Høyre 1950-1953
Lie, Torbjørn Fremskrittspartiet 2005-2009
Lie, Trygve Arbeiderpartiet 1937-1949
Lie, Unni Hennum Kristelig Folkeparti 1997-2005
Lied, Finn Arbeiderpartiet
Lied, Harald U. Høyre 1973-1989
Lied, Per Ivar Senterpartiet 1993-2001
Lien, Geir Inge Senterpartiet 2009-2021
Lien, Kristian Kristelig Folkeparti 1969-1973
Lien, Liv Hilde Vårvik Senterpartiet 2001-2005
Lien, Odd Arbeiderpartiet 1973-1981
Lien, Robert Senterpartiet 2017-2021
Lien, Tord Fremskrittspartiet 2005-2013
Lier, Jørgen Adolf Arbeiderpartiet 1958-1965
Lier, Leif A. Høyre 1989-1993
Liestøl, Gerd Brevig Venstre 1965-1973
Ligaarden, Lars Senterpartiet 1993-1997
Liland, Asbjørn Venstre 1965-1969
Liland, Peder K. Arbeiderpartiet 1969-1973
Liland, Petter Olav Johnsen Arbeiderpartiet 1954-1961
Liljeroth, Tone Fremskrittspartiet 2009-2013
Lillebø, Reinhard Fritjov Høyre 1985-1989
Lillehauge, Arvid Bjarne Arbeiderpartiet 1985-1989
Lillehovde, Thor Arbeiderpartiet 1997-2017
Lillemo, Terje Fremskrittspartiet 1997-2001
Lilleng, Hjørdis Høyre 1958-1961
Lillestøl, John Kristelig Folkeparti 1977-1981
Lillestølen, Robert Kristelig Folkeparti 1973-1977
Lilletun, Jon Kristelig Folkeparti 1981-2009
Lillevestre, Kolbjørn Senterpartiet 1985-1989
Lilleøkseth, Bente Elin Arbeiderpartiet 2001-2021
Lilleaasen, Anne Kristin Høyre 2017-2021
Lilleaasen, Runo Kristelig Folkeparti 1989-1993
Lillås, Asbjørn Arbeiderpartiet 1954-1973
Liltved, Tore A. Høyre 1977-1997
Lima, Kari Oftedal Sosialistisk Venstreparti 1993-2001
Limi, Hans Andreas Fremskrittspartiet 2013-2021
Limi, Vibeke Fremskrittspartiet 1989-1993
Limmesand, Benedichte Høyre 2013-2017
Limstrand, Petter Senterpartiet 1977-1981
Linaker, Roald Arbeiderpartiet 2001-2009
Lind, Rikke Arbeiderpartiet 1997-2001
Lindbekk, Kari Ellen Høyre 1985-1989
Lindberg, Rolf Høyre 1961-1969
Lindberget, Paul Oskar Arbeiderpartiet 1945-1961
Lindebrække, Sjur Høyre 1945-1953
Lindgren, Cecilie Høyre 2017-2021
Lindgren, Gerd Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Lindhjem, Asbjørn Ingvart Klausen Arbeiderpartiet 1969-1973
Lindland, Theodor Arbeiderpartiet 1954-1957
Lindseth, Reidar Venstre 2013-2017
Lindsjørn, Knut Even Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Lindstad, Petter Bondepartiet 1954-1957
Lindstøl, Agnes Høyre 1958-1969
Lindstøl, Henrik Viborg Arbeiderpartiet 2005-2009
Lines, Nils Arnt Kristelig Folkeparti 2001-2005
Linge, Bitten Arbeiderpartiet 1989-1993
Linge, Olav Magnus Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Linnes, Irene Fremskrittspartiet 1997-2001
Linnestad, Anne Kristine Høyre 2017-2021
Lionæs, Aase Arbeiderpartiet 1954-1977
Liseth, Paul Oddvar Kristelig Folkeparti 1997-2005
Lislelid, Jonn Gunnar Arbeiderpartiet 2013-2017
Lislerud, Johannes Arbeiderpartiet 1954-1965
Listau, Thor Høyre 1973-1985
Listerud, Asbjørn Venstre 1961-1969
Listhaug, Sylvi Fremskrittspartiet 2001-2021
Lisæth, Henrik J. Høyre 1965-1973
Lium, Gjertrud Arbeiderpartiet 1945-1949
Ljones, Ingmar Kristelig Folkeparti 2001-2009