Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

R

Risholt, Unni Arbeiderpartiet 1993-1997
Rislå, Tellef Arbeiderpartiet 1961-1965
Rismyhr, Maren Rødt 2017-2021
Risnes, Knut Johannes Kristelig Folkeparti 1973-1993
Rist, Inger-Lise Fremskrittspartiet 1989-1993
Rist, Ruth Olaug Fremskrittspartiet 2001-2005
Risvik, Per Fremskrittspartiet 1989-1993
Risvold, Hanne Ragnhild Kristelig Folkeparti 2013-2021
Risøy, Arnvald Kristelig Folkeparti 1993-1997
Rivera, Natacha Arbeiderpartiet 2005-2009
Roald, Arnfinn Severin Arbeiderpartiet 1945-1961
Roaldsen, Rita H. Senterpartiet 1993-2001
Robberstad, Henrik Friis Høyre 1945-1957
Robbestad, Odd Høyre 1969-1973
Robertsen, Raymond Høyre 2001-2005
Robstad, Bjørn Arbeiderpartiet 1993-2001
Rodahl, Kathrine Kristelig Folkeparti 2005-2009
Rodal, Anders Bjarne Arbeiderpartiet 1969-1973
Rodvelt, Jonas Venstre 1954-1957
Roen, Ole Høyre 1973-1977
Rognalsen, Elisa Marie Arbeiderpartiet 1954-1957
Rogne, Sissel Venstre 1981-1985
Rognerud, Berte Høyre 1954-1973
Rognes, Anne Marit Kristelig Folkeparti 1993-1997
Rognlien, Børre Høyre 1977-1997
Rognlien, Helge Venstre
Rognum, Torleiv Ole Kristelig Folkeparti 2009-2013
Rohde, Bjarne Sosialistisk Venstreparti 2013-2021
Rokstad, Jakob Arbeiderpartiet 1958-1961
Rolfsøn, Henning Jacobsen Høyre 1997-2001
Romfo, Harald Høyre 1954-1957
Romfo, Reidun Arbeiderpartiet 1977-1981
Rommetveit, Magne Arbeiderpartiet 2009-2021
Romundstad, Lars Sverkeson Bondepartiet 1928-1949
Rong d.y., Ole Jensen Arbeiderpartiet 1934-1953
Ronglan, Gudny Kristelig Folkeparti 1997-2005
Rongved, Ingunn Senterpartiet 1985-1989
Ropstad, Bjørn Kristelig Folkeparti 2001-2005
Ropstad, Kjell Ingolf Kristelig Folkeparti 2005-2021
Rosenløv, Karl Hilborg Arbeiderpartiet 1945-1949
Roseth, Svein Atle Kristelig Folkeparti 1993-2009
Rossbach, Hans Hammond Venstre 1965-1985
Rostad, Arne Bondepartiet 1945-1949
Rostad, Olav Senterpartiet 1969-1973
Rostoft, Sverre Walter Høyre 1954-1969
Rostrup, Olav Andreas Arbeiderpartiet 1961-1965
Rotevatn, Sveinung Venstre 2013-2017
Rotnes, Arne Senterpartiet 1993-1997
Rotnes, Marit Arbeiderpartiet 1981-1993
Rott, Berthon Fremskrittspartiet 1989-1993
Rovik, Jostein W. Høyre 1997-2005
Roås, Marte Høyre 1993-1997
Roås, Snorre Høyre 1989-1993
Rudihagen, Ingebjørg Ribe Kristelig Folkeparti 2013-2017
Rudihagen, Torstein Arbeiderpartiet 1997-2013
Rudjord, Bernhard Mikal Kristelig Folkeparti 1954-1957
Rudvin, Elise Kristelig Folkeparti 1954-1957
Rugtvedt, Lisbet Sosialistisk Venstreparti 1989-2001
Rugaas, Bendik Arbeiderpartiet
Rugaas, Daniel Venstre 2013-2017
Rui, Anne Helen Arbeiderpartiet 1989-2005
Rullestad, Helga Arbeiderpartiet 1997-2005
Rullestad, Ove Høyre 1997-2001
Rundhaug, Åshild Karlstrøm Høyre 2001-2005
Runningen, Heidi M. T. Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Rustad, Marit Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Rusten, Kristine Arbeiderpartiet 1977-1985
Rusten, Odd Torgeir Arbeiderpartiet 1977-1985
Ruud, Jørund Arbeiderpartiet 1997-2001
Ruud, Ola Thorleif Høyre 1958-1973
Ruud, Øyvind Kristelig Folkeparti 1993-1997
Ryan, Inge Sosialistisk Venstreparti 1993-2009
Ryberg, Roger Arbeiderpartiet 1989-1993
Rye, Ida Bernthine Bondepartiet 1954-1957
Ryel, Anne Lise Arbeiderpartiet 2005-2009
Ryen, Anton Bondepartiet 1945-1957
Ryen, Brit Vingelsgaard Senterpartiet 1985-1993
Ryen, Jacob Arbeiderpartiet 1945-1949
Ryen, Kent Inge Stenberg Senterpartiet 2001-2005
Rygg, Anne Haabeth Høyre 2001-2005
Rygg, Filip Kristelig Folkeparti 2005-2017
Rygg, Åsa Senterpartiet 1993-1997
Rygh, Isak Arbeiderpartiet 1958-1961
Rynning, Astri Høyre 1965-1969
Ryssdal, Lars Arne Høyre 1993-2001
Ryssdal, Signe Marie Stray Venstre 1965-1973
Rysstad, Aani Aanisson Arbeiderpartiet 1937-1957
Ryste, Ruth Anlaug Arbeiderpartiet
Rytman, Jørund Fremskrittspartiet 2005-2017
Røberg, Ingvarda Arbeiderpartiet 1958-1961
Rød, Henrik Fremskrittspartiet 1997-2005
Rødby, Else Marie T. Senterpartiet 2017-2021
Rødland, Arild Kristelig Folkeparti 1985-1993
Rød-Larsen, Terje Arbeiderpartiet
Rødne, Thomas Arbeiderpartiet 1954-1957
Rødningsby, Audun Venstre 2005-2009
Røed, Even Amandus Arbeiderpartiet 2017-2021
Røed, Marianne Senterpartiet 2017-2021
Røed, Ragnhild Arbeiderpartiet 2001-2005
Røed, Rolf Werner Arbeiderpartiet 1958-1973