Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

V

Vetlesen, Vesla Arbeiderpartiet
Vevang, Gudmunn Sosialistisk Venstreparti 1993-2001
Vevatne, Jan M. Venstre 1997-2001
Vevatne, Jan Otto Henning Arbeiderpartiet 1945-1949
Vevle, Reidun Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Vevstad, Jens Kristelig Folkeparti 1945-1949
Vigdenes, Ivar Senterpartiet 2009-2013
Vige, Dag Venstre 2005-2009
Vik, Anne Petrea Senterpartiet
Vik, Arne Kristelig Folkeparti 1977-1981
Vik, Bjarne Høyre 1977-1985
Vik, Brynjulf Venstre 1961-1965
Vik, Frithjov Meier Høyre 1954-1965
Vik, Hans Johan Bondepartiet 1954-1957
Vik, Peder Normann Høyre 1937-1953
Vik, Sigurd Venstre 1961-1965
Vik, Vedis Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Vika, Georg Senterpartiet 1961-1965
Vika, John-Erik Senterpartiet 2017-2021
Vikan, Cornelia Senterpartiet 1965-1969
Vikan, Johan A. Senterpartiet 1969-1977
Viken, Aud Arbeiderpartiet 2001-2005
Viken, Gunnar Høyre 2013-2017
Viken, Peter Theodor Sosialistisk Venstreparti 1985-1989
Vikhammer, Berit Senterpartiet 1977-1981
Vikse, Geir Øistein Fremskrittspartiet 1981-1985
Vikse, Jannicke Haugan Høyre 2005-2009
Vikten, Per Roger Senterpartiet 2013-2017
Villanger, Espen Arbeiderpartiet 2005-2009
Vindegg, Inger-Brit Høyre 2009-2013
Vindenes, Erling Johan Venstre 1945-1961
Vintervold, Hans Arbeiderpartiet 2017-2021
Vogt, Hilde Sosialistisk Venstreparti 1985-1997
Vogt, Jan Fredrik Fremskrittspartiet 2005-2009
Vogt, Jørgen Herman Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Voie, Kristian Martin Høyre 1961-1965
Voie, Søren Fredrik Høyre 1997-2009
Volden, Johan Henrik Senterpartiet 1961-1965
Voldstad, Hans Kristian Venstre 2017-2021
Vollan, Anne-Lise Grande Arbeiderpartiet 1985-1997
Vollan, Hans Kristian Høyre 2001-2005
Vollum, Gerd Arbeiderpartiet 1973-1977
Volstad, Einar Robert Arbeiderpartiet 1969-1973
Vonheim, August Johan Venstre 1969-1973
Vreim, Helge Arbeiderpartiet 1993-1997
Vuttudal, Wenche Snildalsli Senterpartiet 2009-2013
Værnø, Grethe Kathrine Høyre 1973-1985
Vaag, Ståle Arbeiderpartiet 2009-2013
Vågen, Arna Kristelig Folkeparti 1961-1965
Vågen, Helge Arbeiderpartiet 1981-1985
Vågnes, Alfred Leonard Kristian Norges Kommunistiske Parti 1922-1949
Vågsnes, Johannes Kristelig Folkeparti 1973-1985
Vågø, Asbjørn Arbeiderpartiet 1969-1977
Vaale, Ingebjørg Kristelig Folkeparti 1977-1981
Vårdal, Sigmund Venstre 1958-1961
Vårvik, Dagfinn Senterpartiet 1961-1965
Vaaten, Inger Helene Arbeiderpartiet 2013-2021