Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket. Vararepresentantar blir vanlegvis ikkje biograferte.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

Å

Aaberg, Kristi Høyre 1958-1961
Aabrek, Kjell Gjøstein Arbeiderpartiet 1950-1957
Aaby, Gunhild Senterpartiet 1961-1965
Aadland, Birger Kristelig Folkeparti 1965-1969
Aadland, Nils Marton Høyre 2005-2009
Ådland, Øystein Kristelig Folkeparti 1997-2005
Aadnesen, Olav Arbeiderpartiet 1945-1949
Aafos, Ivar Venstre 1965-1969
Aagesen, Brynjulf Kristelig Folkeparti 1997-2001
Ågotnes, Gunnbjørg Marit Traa Høyre 1985-1989
Aakenes, Egil Arbeiderpartiet 1965-1969
Aakervik, Anne Arbeiderpartiet 1989-1993
Aakre, Bodil Høyre 1965-1977
Aakre, Oddny Margit Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Åkredalen, Elisabeth Wickstrøm Arbeiderpartiet 2013-2017
Aakvaag, Ruth Kleppe Høyre 1989-1993
Aaland, Bente Irene Arbeiderpartiet 2021-2025
Aalberg, Anne-Mari Fremskrittspartiet 2005-2009
Aalberg, Toralf Arbeiderpartiet 1965-1969
Aalerud, Rolf Kristelig Folkeparti 1981-1985
Ålgård, Gabriel Høyre 1977-1981
Aall, Arnfrid Høyre 1993-1997
Aalmo, John Høyre 1954-1961
Aam, Åse Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Aamelfot, Fred Willy Bakke Arbeiderpartiet 2009-2013
Aamland, Tolv Venstre 1945-1949
Åmland, Torkil Fremskrittspartiet 2009-2021
Aamlid, Hallvard Venstre 1997-2001
Aamo, Reidar Magnus Arbeiderpartiet 1945-1965
Åmo, Trond Kystpartiet 2001-2005
Aamodt, Harald Høyre 1950-1953
Aamot, Eimund Kristelig Folkeparti 1981-1985
Åmås, Ingeborg Venstre 1965-1969
Aandstad, Karen Helene Senterpartiet 1965-1973
Aanes, Maria Hoff Fremskrittspartiet 2001-2005
Aanes, Sigbjørn Høyre 2005-2009
Aano, Jakob Kristelig Folkeparti 1965-1985
Aanstad, Arvid Kristelig Folkeparti 1985-1989
Aarbergsbotten, Torhild Høyre 2009-2017
Aardal, Elias Kristelig Folkeparti 1969-1977
Aardal, Hans Høyre 1965-1973
Aarebrodt, Alice Høyre 2017-2021
Aarebrot, Yngvar Kristelig Folkeparti 2001-2005
Aarhus, Dag Inge Høyre 2013-2017
Åril, Siri Kristelig Folkeparti 1989-1993
Aarnes, Grete Oddny Arbeiderpartiet 1981-1985
Åros, Stein Arbeiderpartiet 1981-1993
Aarrestad, Inger Lise Høyre 2001-2005
Aarrestad, Unn Senterpartiet 1981-2001
Aarset, John-Ragnar Høyre 2001-2009
Årseth, Inger Jorun Senterpartiet 1997-2001
Årsheim, Inger G. Arbeiderpartiet 1989-1993
Aarstad, Bjørn Arbeiderpartiet 1977-1981
Aarum, Marit Johanne Venstre 1954-1957
Aarvelta, Knut Arbeiderpartiet 1981-1989
Aarvik, Egil Kristelig Folkeparti 1958-1977
Aarvold, Karoline Høyre 2021-2025
Aarvold, Olaf Venstre 1950-1961
Aarøen, Magne Kristelig Folkeparti 1981-2005
Årøen, Åsta Venstre 2013-2017
Aarønes, Karl Johan Arbeiderpartiet 1950-1953
Ås, Berit Sosialistisk Venstreparti 1969-1981
Aas, Harald Senterpartiet 1977-1981
Aas, Johan Fremskrittspartiet 2017-2025
Aas, Per Almar Kristelig Folkeparti 1969-1989
Aas, Aage-Roar Kristelig Folkeparti 1989-1993
Åsbo, Eilif Senterpartiet 1961-1965
Aase, Olav Arbeiderpartiet 1945-1949
Aasen, Bjørn Martin Arbeiderpartiet 1981-1985
Aasen, Einar Arbeiderpartiet 2013-2017
Aasen, Elisabeth Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Aasen, Kirsten Arbeiderpartiet 1977-1981
Aasen, Liv Arbeiderpartiet 1969-1989
Aasen, Marianne Arbeiderpartiet 2005-2017
Åsen, Svenn Georg Arbeiderpartiet 1954-1961
Aas-Eng, Erling Senterpartiet 1993-1997
Aase-Nilsen, Per Arbeiderpartiet 1958-1965
Aasen-Svensrud, Maria Arbeiderpartiet 2013-2025
Aaserud, James Falck Høyre 1958-1965
Aaserød, Elisabeth Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Åsgard, Elenus Arbeiderpartiet 1945-1949
Aasgard, Lars Amandus Kristelig Folkeparti 1954-1969
Aasgaard, Grethe Fremskrittspartiet 1997-2009
Åsheim, Veronica Pedersen Fremskrittspartiet 2013-2017
Aasland, Anna Maria Høyre 1973-1977
Åsland, Jørgen Senterpartiet 1993-1997
Aasland, Karl Senterpartiet 1969-1977
Aasland, Kjetil Gammelsrud Høyre 1989-1993
Aasland, Terje Arbeiderpartiet 2005-2025
Aasland, Tora Sosialistisk Venstreparti 1985-1993
Aasland, Aaslaug Arbeiderpartiet
Aaslid, Bjarne Arbeiderpartiet 1954-1957
Aasrud, Rigmor Arbeiderpartiet 1993-2025