Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket. Vararepresentantar blir vanlegvis ikkje biograferte.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

J

Jacobsen, Arne Trygve Høyre 1981-1985
Jacobsen, Bjørg Helene Høyre 1985-1989
Jacobsen, Bjørn Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Jacobsen, Dagfinn Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Jacobsen, Eva Henriette Ørnes Kristelig Folkeparti 1985-1989
Jacobsen, Frode Arbeiderpartiet 2021-2025
Jacobsen, Georg Johan Arbeiderpartiet 1973-1981
Jacobsen, Gudrun Theresie Arbeiderpartiet 1945-1949
Jacobsen, Henry Arbeiderpartiet 1934-1965
Jacobsen, Kåre Høyre 1985-1993
Jacobsen, Nils Kristen Arbeiderpartiet 1945-1973
Jacobsen, Oddbjørg Arbeiderpartiet 1965-1969
Jacobsen, Peder Nikolai Leier Arbeiderpartiet 1945-1961
Jacobsen, Siv Henriette Arbeiderpartiet 2005-2021
Jacobsen, Thorleif Venstre 1950-1953
Jaffery, Lubna Boby Arbeiderpartiet 2009-2025
Jagland, Thorbjørn Arbeiderpartiet 1993-2009
Jagtøyen, Jorid Oliv Senterpartiet 2017-2021
Jahre, Henrik Høyre 1973-1981
Jaklin, Ingvald Johannes Arbeiderpartiet 1945-1961
Jakobsen, Alf E. Arbeiderpartiet 1989-2009
Jakobsen, Benjamin Arbeiderpartiet 2021-2025
Jakobsen, Britt-Eva Senterpartiet 1993-1997
Jakobsen, Ellen Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Jakobsen, Gunnar Venstre 1958-1961
Jakobsen, Hans Høyre 1993-1997
Jakobsen, Helge Det Nye Folkepartiet 1961-1973
Jakobsen, Johan J. Senterpartiet 1969-2001
Jakobsen, Steffen Arbeiderpartiet 2013-2017
Jakobsen, Øistein Venstre 1945-1949
Jakola, Sigurd Gjerde Senterpartiet 2017-2021
Jamholt, Gro Bratteli Arbeiderpartiet 2005-2013
Jamne, Kjell Sosialistisk Venstreparti 1993-2005
Jansen, Jan Helge Høyre 1977-1989
Jansen, Karl Josef Arbeiderpartiet 1954-1957
Jansen, Martin Ingvald Kristelig Folkeparti 1950-1953
Jansson, Willy Arbeiderpartiet 1961-1973
Jegstad, Nils Aage Høyre 2005-2021
Jeiskelid, Kay Arne Arbeiderpartiet 1993-1997
Jensen, Arne Henry Arbeiderpartiet 1958-1961
Jensen, Bjørn Kristelig Folkeparti 1954-1957
Jensen, Edna Margot Arbeiderpartiet 1954-1957
Jensen, Gunnar Arbeiderpartiet 1977-1985
Jensen, Gunvald Johan Kornelius Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Jensen, Hans Fremskrittspartiet 2001-2005
Jensen, Harry Fremskrittspartiet 1989-1993
Jensen, Hege Fremskrittspartiet 2013-2017
Jensen, Håvard Fremskrittspartiet 2013-2017
Jensen, Jack Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Jensen, Jentoft Arbeiderpartiet 1945-1949
Jensen, Karl Høyre 1958-1965
Jensen, Lena Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Jensen, Lilian Guje Margaretha Høyre 1989-1993
Jensen, Mary Karoline Elisabeth Høyre 1985-1989
Jensen, Oddvar Johan Kristelig Folkeparti 2001-2005
Jensen, Signe Elisabeth Kristelig Folkeparti 1958-1965
Jensen, Siv Fremskrittspartiet 1993-2021
Jensen, Sølvi Arbeiderpartiet 2005-2009
Jensen, Tage Slind Høyre 2021-2025
Jensen, Tor Erik Høyre 2009-2013
Jensrud, Trond Arbeiderpartiet 1989-1993
Jenssen, Bjørgvin Arbeiderpartiet 1977-1981
Jenssen, Frank J. Høyre 2013-2017
Jenssen, Jens Martin Arctander Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Jensås, Geir Høyre 2001-2005
Jentoft, Anna Senterpartiet 1973-1977
Jentoft, Jørgen Blix Venstre 1958-1961
Jentoft, Nina Arbeiderpartiet 2017-2021
Jespersen, Elisabeth Sjo Høyre 1993-1997
Jobsen, Tore Frich Høyre 1973-1977
Johannessen, Bjarne Høyre 1954-1957
Johannessen, Camilla Høyre 2001-2005
Johannessen, Guri Arbeiderpartiet 1958-1973
Johannessen, Martha Frederikke Arbeiderpartiet 1954-1973
Johannessen, Ole-Jørgen Arbeiderpartiet 1993-1997
Johansen, Allan Fremskrittspartiet 2009-2013
Johansen, Anders Arbeiderpartiet 1969-1977
Johansen, Arnold Carl Høyre 1950-1953
Johansen, Arnt-Helge S. Fremskrittspartiet 2005-2009
Johansen, Arvid Arbeiderpartiet 1945-1949
Johansen, Bjørg Arbeiderpartiet 1969-1973
Johansen, Britta Arbeiderpartiet 1977-1981
Johansen, Dag Arbeiderpartiet 1985-1989
Johansen, Einar Arbeiderpartiet 1989-2005
Johansen, Finn Arthur Arbeiderpartiet 1981-1985
Johansen, Grethe Ernø Arbeiderpartiet 2013-2017
Johansen, Gunda Pauline Arbeiderpartiet 2005-2017
Johansen, Hilde Christin Arbeiderpartiet 1989-1993
Johansen, Irene Arbeiderpartiet 2005-2017
Johansen, Iril Schau Høyre 2013-2025
Johansen, Jan Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Johansen, Jan Steinar Engeli Fremskrittspartiet 1997-2025
Johansen, Johan Hartmann Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Johansen, Johan Jentoft Venstre 1937-1961
Johansen, Johan Petter Arbeiderpartiet 1950-1953
Johansen, Just Hjalmar Høyre 2001-2005
Johansen, Kjell-Are Arbeiderpartiet 2005-2009
Johansen, Leif Christian Kristelig Folkeparti 2001-2005
Johansen, Magne Arbeiderpartiet 1958-1961
Johansen, Magnus Arbeiderpartiet 1928-1949