Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket. Vararepresentantar blir vanlegvis ikkje biograferte.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

L

Linnes, Irene Fremskrittspartiet 1997-2001
Linnestad, Anne Kristine Høyre 2017-2025
Lionæs, Aase Arbeiderpartiet 1954-1977
Liseth, Paul Oddvar Kristelig Folkeparti 1997-2005
Lislelid, Jonn Gunnar Arbeiderpartiet 2013-2017
Lislerud, Johannes Arbeiderpartiet 1954-1965
Listau, Thor Høyre 1973-1985
Listerud, Asbjørn Venstre 1961-1969
Listhaug, Sylvi Fremskrittspartiet 2001-2025
Lisæth, Henrik J. Høyre 1965-1973
Lium, Gjertrud Arbeiderpartiet 1945-1949
Ljones, Ingmar Kristelig Folkeparti 2001-2009
Ljosland, Tor André Kristelig Folkeparti 2009-2013
Ljosland, Tor Øyvind Arbeiderpartiet 1989-1993
Ljunggren, Anna Arbeiderpartiet 2005-2017
Ljunggren, Tor Arne Bell Arbeiderpartiet 2013-2017
Ljøstad, Alf-Eivind Kristelig Folkeparti 1989-2001
Lodden, Ebba Arbeiderpartiet 1950-1965
Lode, Kjell Kristelig Folkeparti 2013-2017
Lode, Trond Senterpartiet 2005-2009
Lofthaug, Olav Kristelig Folkeparti 1969-1977
Lohne, Eilert Jan Arbeiderpartiet 1997-2001
Longva, Målfrid Arbeiderpartiet 1973-1981
Lorentsen, Alf Fremskrittspartiet 1989-1993
Lorentzen, Anfinn Arbeiderpartiet 1977-1981
Lorentzen, Annemarie Arbeiderpartiet 1954-1977
Lorentzen, Jens Høyre 1977-1981
Lorentzen, Paula Marie Kornelia Rødt 2021-2025
Lorentzen, Torgeir Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Loso, Sara-Kristine Pasientfokus 2021-2025
Lossius, Jorunn Gleditsch Kristelig Folkeparti 2017-2025
Lossius-Skeie, Ingelinn Uavhengig representant 2017-2021
Lothe, Bjørn Sosialistisk Venstreparti 1997-2009
Lothe, Jakob Mathias Antonson Venstre 1925-1953
Lowzow, Carl Fredrik Høyre 1977-1989
Lowzow, Wenche Bryn Høyre 1969-1985
Ludvigsen, Erik Arbeiderpartiet 2017-2021
Ludvigsen, Gunvald Venstre 2005-2009
Ludvigsen, Kåre Senterpartiet 1997-2001
Ludvigsen, Martin Arbeiderpartiet 2017-2021
Ludvigsen, Sonja Aase Arbeiderpartiet 1958-1977
Ludvigsen, Svein Høyre 1989-2001
Ludviksen, Osvald Fremskrittspartiet 1997-2001
Luggenes, Sigmund Arbeiderpartiet 1993-1997
Lund, Anne Grethe Arbeiderpartiet 2013-2017
Lund, Arild Høyre 1993-1997
Lund, Arne Kristelig Folkeparti 1961-1969
Lund, Bjørgulv Sverdrup Høyre 2009-2017
Lund, Eli Petra Senterpartiet 2001-2005
Lund, Elisabeth Fremskrittspartiet 2001-2005
Lund, Jenny Arbeiderpartiet 1954-1969
Lund, Kaja Ljønes Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Lund, Kjartan Arbeiderpartiet 1989-1993
Lund, Kristian Høyre 1973-1985
Lund, Leif Arbeiderpartiet 1993-2005
Lund, Maj-Christin Stenersen Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Lund, Marthe Scharning Arbeiderpartiet 1997-2021
Lund, Morten Senterpartiet 1989-2005
Lund, Olav Arbeiderpartiet 1985-1997
Lund, Thor Arbeiderpartiet 1965-1981
Lund, Tobias Drevland Rødt 2021-2025
Lund, Tom Inge Fremskrittspartiet 2005-2009
Lund, Unn Venstre 1973-1977
Lund, Åse Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Lundberg, Rigmor Arbeiderpartiet 1981-1985
Lundby, Eldbjørg I. Kristelig Folkeparti 1997-2005
Lundby, Gro Arbeiderpartiet 2009-2013
Lunde, Anne Lise Kristelig Folkeparti 1997-2001
Lunde, Børge Høyre 2013-2017
Lunde, Eirik Garnes Kristelig Folkeparti 2009-2013
Lunde, Grethe Kristelig Folkeparti 2005-2009
Lunde, Hakon Fremskrittspartiet 1989-2001
Lunde, Heidi Nordby Høyre 1993-2025
Lunde, Jens Bondepartiet 1931-1953
Lunde, Jørand Ødegård Høyre 2001-2017
Lunde, Karl Venstre 1950-1957
Lunde, Kjartan Alexander Venstre 2013-2017
Lunde, Kjellbjørg Sosialistisk Venstreparti 1981-1997
Lunde, May Britt Arbeiderpartiet 1985-2013
Lunde, Ole Haakon Høyre 1989-1993
Lunde, Sveinung Høyre 1981-1989
Lundeby, Erik Venstre 2013-2017
Lundemo, Jorun Kristine Fremskrittspartiet 2009-2013
Lunden, Per Kristian Arbeiderpartiet 2017-2021
Lunder, Anne Høyre 1973-1977
Lunder, Rolf Arbeiderpartiet 1950-1953
Lundervold, Emil Arbeiderpartiet 1973-1981
Lundgård, Peter Bondepartiet 1954-1957
Lundin, Godtfred Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet 1993-2025
Lussand, Magnar Senterpartiet 1997-2001
Lutro, Einar Høyre 2005-2009
Lyche, Johan Magnar Kristelig Folkeparti 1945-1953
Lygre, Gunn-Marit Kristelig Folkeparti 2013-2017
Lykke, Geirmund Kristelig Folkeparti 2009-2013
Lykke, Per Høyre 2017-2021
Lykknes, Annette Kristelig Folkeparti 2001-2005
Lyng, John Høyre 1945-1965
Lyng, Otto Høyre 1954-1977
Lyng, Susanne Arbeiderpartiet 1993-1997