Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket. Vararepresentantar blir vanlegvis ikkje biograferte.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

W

Wadstensvik, Petter Andreas Sosialistisk Venstreparti 2021-2025
Wahlquist, Mari Arbeiderpartiet 1954-1957
Wais, Roble Wehib Jama Høyre 2021-2025
Walderhaug, Erling Høyre 1989-1993
Walle, Aksel Pedersen Høyre 1945-1949
Wallevik, Bjørg Høyre 1997-2001
Wallin, Anne Marie Arbeiderpartiet 1977-1985
Wallin, Diann Arbeiderpartiet 1997-2001
Walmann, Thorbjørn Arbeiderpartiet 1965-1969
Walaas, Elisabeth Arbeiderpartiet 1989-1993
Walaas, Unni Fremskrittspartiet 1997-2001
Wand, Christopher Amundsen Høyre 2013-2021
Wang, Carl E. Høyre 1969-1977
Wang, Eyvind W. Høyre 1993-1997
Wara, Tor Mikkel Fremskrittspartiet 1989-1993
Warholm, Harald Høyre 1958-1969
Warloe, Henning Høyre 2009-2013
Warmedal, Johan Møller Høyre 1950-1969
Wasa, Guro Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Wathne, Eli Høyre 2017-2025
Watne, Emma Rødt 2021-2025
Watnebryn, Aud Arbeiderpartiet 1989-2001
Watnebryn, Olaf Fredrik Arbeiderpartiet 1945-1965
Weberg, Dag C. Høyre 1977-1997
Weggesrud, Magnus Senterpartiet 2017-2021
Weiberg-Aurdal, Arnold Senterpartiet 1969-1985
Weisert, Signe Høyre 1977-1981
Weiseth, Ragnhild Arbeiderpartiet 1993-1997
Welander, Kirsti Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Welde, Svein Arbeiderpartiet 1973-1981
Weltzien, Kurt Høyre 1997-2001
Wengen, Kristian Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Wennberg, Gunnar Arbeiderpartiet 1969-1973
Wennesland, Vegard Grøslie Arbeiderpartiet 2013-2017
Wenstøb, Bengt Morten Høyre 2013-2017
Werdal, Ånen Høyre 2013-2017
Werner, Kåre Birger Arbeiderpartiet 1954-1965
Werp, Anders B. Høyre 1997-2021
Wessel, Astri Kristelig Folkeparti 1997-2005
Wessel, Helene Fredrikke Arbeiderpartiet 1985-1989
Wessel, Naomi Leila Nassiep Rødt 2021-2025
West, Mari Aaby Arbeiderpartiet 2017-2021
Westbø, Bjørg Arbeiderpartiet 1993-1997
Westerbø, Lage Senterpartiet 1973-1989
Westerlund, Carl Julius Alvin Arbeiderpartiet 1925-1949
Westerlund, Karl Valdemar Arbeiderpartiet 1965-1969
Westermoen, Thore Kristelig Folkeparti 1989-2013
Westermoen, Toralf Kristelig Folkeparti 1969-1981
Westerveld, Even Kristelig Folkeparti 2009-2013
Westgård, Knut Marius Arbeiderpartiet 1969-1973
Westgård, Trygve Arbeiderpartiet 2009-2013
Westgaard-Halle, Lene Høyre 2005-2025
Westhrin, Henriette Sosialistisk Venstreparti 1993-2005
Westhrin, Karin Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Westrum, Stine Rødt 2021-2025
Wetterhus, Gudbrand Høyre 1954-1957
Wetterhus, Torkel Høyre 1981-1989
Wetterstad, Roy N. Uavhengig representant 1989-1997
Wetting, Thomas Høyre 1997-2001
White, Else-Mari Sikkerbøl Arbeiderpartiet 1973-1977
Wiborg, Erlend Fremskrittspartiet 2005-2025
Wickholm, Truls Arbeiderpartiet 2005-2017
Widding, Peder Senterpartiet 1977-1981
Widnes, Marie Lovise Sosialistisk Venstreparti 1954-1993
Width, Per Ove Fremskrittspartiet 1989-2009
Widvey, Thorhild Høyre 1985-1997
Wiersholm, Rolf Willie Kristelig Folkeparti 1961-1965
Wigum, Johannes Kristelig Folkeparti 1950-1953
Wiig, Birgit Senterpartiet 1973-1977
Wiig, Hanne Benedikte Rødt 2021-2025
Wiig, Ole Sosialistisk Valgforbund 1969-1977
Wiig, Aase Joa Senterpartiet 1993-1997
Wiik, Berit Skogli Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Wiik, Jofrid Kristelig Folkeparti 1969-1973
Wiik, Johan Arbeiderpartiet 1928-1957
Wiik, Lise Solveig Arbeiderpartiet 2001-2021
Wiik, Terje Hermod Kristelig Folkeparti 1985-1989
Wik, Øystein Gudbrandsen Fremskrittspartiet 1997-2009
Wika, Haakon Olsen Arbeiderpartiet 1937-1949
Wikan, Bjørg Karin Høyre 2001-2005
Wikan, Kurt Pasvikbamsen Senterpartiet 2017-2025
Wikborg, Erling Kristelig Folkeparti 1945-1961
Wike, Hedda Høyre 2021-2025
Wike, Johs. Arbeiderpartiet 1973-1977
Wikestad, Asbjørn Gunnar Johan Sosialistisk Venstreparti 1985-1989
Wikhaug, Edd Fremskrittspartiet 2005-2009
Wikholm, Marit Arbeiderpartiet 1981-1993
Wilcox, Tina Elise Høyre 2013-2017
Wilhelmsen, Kristian Støback Høyre 2013-2017
Wilhelmsen, Torbjørn Gustav Arbeiderpartiet 1985-1989
Wilhelmsen, Turid Spangen Fremskrittspartiet 2009-2013
Wilkinson, Nicholas Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Willadssen, Siri Fremskrittspartiet 1993-1997
Williams, Camilla Miljøpartiet De Grønne 2013-2017
Willmann, Dag Høyre 2021-2025
Willoch, Ingrid I. Høyre 1977-1993
Willoch, Kåre Høyre 1954-1989
Wilsgård, Ann-Karin Arbeiderpartiet 1985-1993
Wilsgård, Kristian P. Fremskrittspartiet 2005-2025
Wilsgaard, Sigurd Kornelius Norges Kommunistiske Parti 1945-1949