Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket. Vararepresentantar blir vanlegvis ikkje biograferte.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

Vest-Agder

Jacobsen, Oddbjørg Arbeiderpartiet 1965-1969
Jørgensen, Ole Arbeiderpartiet 1950-1965
Kimestad, Åse Lill Arbeiderpartiet 1989-2005
Kittelsen, Berit Arbeiderpartiet 2009-2013
Klemsdal, Ole Frithjof Høyre 1965-1989
Kleppe, Vidar Uavhengig representant 1989-2001
Klungland, Rolf Terje Arbeiderpartiet 1993-2009
Kolnes, Marie-Theres H. Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Kraft, Thorvald Johan Høyre 1954-1957
Kristiansen, Jørgen H. Kristelig Folkeparti 2021-2025
Kristiansen, Steinar Kristelig Folkeparti 2009-2013
Kristoffersen, Janne Fardal Høyre 2005-2021
Kroslid, Sigmund Kristelig Folkeparti 1993-2009
Kulien, Aasmund Arbeiderpartiet 1934-1953
Kvinlaug, Melinda Venstre 2005-2009
Kvinlaug, Per Sverre Kristelig Folkeparti 2013-2021
Kvinlaug, Torvald Kristelig Folkeparti 1961-1973
Kvitli, Olav Fremskrittspartiet 1989-1993
Kvaavik, Signe Senterpartiet 1973-1977
Kydland, Finn Ragnar Kristelig Folkeparti 1997-2001
Landsverk, Odd Arbeiderpartiet 1965-1969
Langeland, Eirik Dåstøl Arbeiderpartiet 2009-2013
Larsen, Anne Margrethe Venstre 2005-2009
Larsen, Kjell Ivar Fremskrittspartiet 2005-2021
Leschbrandt, Kirsten Huser Høyre 1989-2001
Lie, Engly Arbeiderpartiet 1965-1985
Lie, Helga Høyre 1981-1985
Lie, Jona Kristelig Folkeparti 2021-2025
Lien, Odd Arbeiderpartiet 1973-1981
Liland, Peder K. Arbeiderpartiet 1969-1973
Lillebø, Reinhard Fritjov Høyre 1985-1989
Lilletun, Jon Kristelig Folkeparti 1981-2009
Limmesand, Benedichte Høyre 2013-2017
Lind, Emma Georgina Venstre 2021-2025
Lindland, Theodor Arbeiderpartiet 1954-1957
Lindov, Ahmed Arbeiderpartiet 2021-2025
Ljosland, Tor Øyvind Arbeiderpartiet 1989-1993
Lossius, Jorunn Gleditsch Kristelig Folkeparti 2017-2025
Lund, Arne Kristelig Folkeparti 1961-1969
Lütcherath, Viggo Kristelig Folkeparti 2017-2021
Lågøen, Oddbjørg Arbeiderpartiet 1989-1993
Manneråk, Sigurd Senterpartiet 1993-1997
Mathiassen, Kåre Høyre 2005-2009
Messel, Syvert Tobiassen Venstre 1950-1953
Michaelsen, Åse Fremskrittspartiet 2005-2017
Mjølund, Hans Petter Venstre 1977-1981
Moseid, Gabriel Endresen Bondepartiet 1919-1953
Munkejord, Olav Tonning Arbeiderpartiet 1965-1977
Mydland, Torbjørg Arbeiderpartiet 1993-2001
Myhre, Knut Venstre 1969-1973
Mykland, Adelheid Frost Arbeiderpartiet 2021-2025
Myren, Kirsten Helen Senterpartiet 2021-2025
Nielsen, Einar Birger Venstre 1945-1949
Nilsen, Svenn Aadne Fremskrittspartiet 1989-1993
Noraberg, Birte Kristelig Folkeparti 1969-1973
Nygaard, Gulborg Venstre 1954-1957
Nygaard, Jakob Arbeiderpartiet 1945-1949
Nystøl, Janne Kristelig Folkeparti 2021-2025
Oksefjell, Tønnes Venstre 1945-1949
Olsen, Oscar Venstre 1945-1965
Omdal, Oddny Kristelig Folkeparti 2001-2005
Omland, Odd Arbeiderpartiet 2009-2021
Opsahl, Torbjørn Kristelig Folkeparti 1985-1989
Ovedal, Kirsten Ingfrid Høyre 1985-1989
Pedersen, Pål Koren Venstre 2021-2025
Rasmussen, Einar Normann Venstre 1954-1961
Refsland, Øivind Høyre 1993-1997
Reiersen, Gustav Høyre 2001-2005
Ringdal, Hildur M. Fremskrittspartiet 1989-1993
Risholt, Unni Arbeiderpartiet 1993-1997
Risvold, Hanne Ragnhild Kristelig Folkeparti 2013-2021
Robstad, Bjørn Arbeiderpartiet 1993-2001
Ropstad, Kjell Ingolf Kristelig Folkeparti 2005-2025
Rostoft, Sverre Walter Høyre 1954-1969
Rudjord, Bernhard Mikal Kristelig Folkeparti 1954-1957
Rullestad, Ove Høyre 1997-2001
Røiseland, Bent Det Nye Folkepartiet 1945-1973
Røiseland, Ole Bent Høyre 2017-2021
Rørvik, Karl Martin Bondepartiet 1945-1949
Saga, Eivind Høyre 2009-2013
Salomonsen, Joseph Fremskrittspartiet 2009-2013
Salvesen, Salve Andreas Arbeiderpartiet 1950-1973
Sand, Else-Berit Kristelig Folkeparti 1993-1997
Sande, Bjarne Høyre 1954-1957
Sandåker, Helge Arbeiderpartiet 2013-2017
Saudland, Gisle Meininger Fremskrittspartiet 2013-2025
Schlezinger, Gerd Høyre 1993-1997
Seland, Johannes Venstre 1954-1957
Seland, Theresie Venstre 1950-1953
Sigbjørnsen, Jan Høyre 2009-2017
Skjølaas, Anne Kristelig Folkeparti 1993-1997
Skumsvoll, Henning Fremskrittspartiet 2005-2013
Skyllingstad, Wermund Arbeiderpartiet 1969-1973
Sløgedal, Haakon Kristelig Folkeparti 1961-1969
Stange, Hroar Høyre 1969-1977
Stave, Edmund Høyre 2017-2021
Stokkeland, Malin Senterpartiet 2021-2025
Stordrange, Bjørn Høyre 1981-1993
Stordrange, Kolbjørn Høyre 1958-1977
Stray, Ingrid Høyre 1958-1961