Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

Å

Austheim, Åge Fremskrittspartiet 2005-2017
Hovengen, Åge Arbeiderpartiet 1973-1989
Konradsen, Åge Høyre 1997-2005
Ramberg, Åge Kristelig Folkeparti 1973-1989
Starheim, Åge Fremskrittspartiet 2005-2013
Tovan, Åge Arbeiderpartiet 1993-2005
Thorsen, Åge Magnus Arbeiderpartiet 1981-1985
Sivertsen, Åge Tom Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Nordby, Åge V. Arbeiderpartiet 1989-1993
Søgaard, Aage William Arbeiderpartiet 1969-1973
Aas, Aage-Roar Kristelig Folkeparti 1989-1993
Valle, Ågot Sosialistisk Venstreparti 1997-2009
Bakke Hansen, Aagot Arbeiderpartiet 1954-1957
Borge, Aagot Venstre 1954-1961
Guthormsen, Aagot Gjems Høyre 1954-1957
Himle, Ågot Karin Sosialistisk Venstreparti 1985-1993
Werdal, Ånen Høyre 2013-2017
Rysstad, Aani Aanisson Arbeiderpartiet 1937-1957
Elvik, Åsa Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Rygg, Åsa Senterpartiet 1993-1997
Gjestvang, Aasa Senterpartiet 2013-2021
Iversen, Åsa Solberg Arbeiderpartiet 1973-1993
Fjellestad, Åse Høyre 1993-1997
Fosli, Åse Høyre 1977-1985
Kleveland, Åse Arbeiderpartiet
Klundelien, Åse Arbeiderpartiet 1977-1997
Lund, Åse Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Michaelsen, Åse Fremskrittspartiet 2005-2017
Sælensminde, Åse Arbeiderpartiet 1993-2001
Versland, Åse Høyre 2001-2005
Wisløff Nilssen, Åse Kristelig Folkeparti 1997-2005
Wrålsen, Åse Kristelig Folkeparti 1993-1997
Aam, Åse Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Bergvin, Aase Kristelig Folkeparti 1973-1977
Bjerkholt, Aase Arbeiderpartiet 1958-1973
Falch, Aase Arbeiderpartiet 1981-1989
Lionæs, Aase Arbeiderpartiet 1954-1977
Moløkken, Aase Arbeiderpartiet 1973-1989
Simonsen, Aase Høyre 2017-2021
Brekke, Åse Beate Høyre 1973-1981
Østmoe, Åse Grønlien Senterpartiet 1993-2001
Duesund, Åse Gunhild Woie Kristelig Folkeparti 1997-2009
Wiig, Aase Joa Senterpartiet 1993-1997
Kimestad, Åse Lill Arbeiderpartiet 1989-2005
Dokken, Åse Lilli Arbeiderpartiet 1965-1969
Niemi, Åse Mari Anne Arbeiderpartiet 1985-1989
Eide, Åse Marie Senterpartiet 1969-1973
Spetalen, Åse Stray Høyre 1985-1989
Sæbø, Åse Tønnessen Kristelig Folkeparti 2001-2005
Småvik, Åse-Marie Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Dobloug, Åse-Marit Høyre 1981-1989
Anmarkrud, Åshild Kristelig Folkeparti 1997-2001
Bruun-Gundersen, Åshild Fremskrittspartiet 2009-2021
Hauan, Åshild Arbeiderpartiet 1977-1993
Olaussen, Åshild Sosialistisk Venstreparti 1989-2009
Tungen, Åshild Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Henmo, Aashild Høyre 1958-1961
Pettersen, Åshild Charlotte Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Rundhaug, Åshild Karlstrøm Høyre 2001-2005
Grinde, Åslaug Venstre 1969-1973
Haga, Åslaug Senterpartiet 2001-2009
Sem-Jacobsen, Åslaug Senterpartiet 2017-2021
Aasland, Aaslaug Arbeiderpartiet
Sunde, Åslaug Linge Venstre 1977-1981
Apeland, Åsmund Senterpartiet 1969-1973
Aukrust, Åsmund Arbeiderpartiet 2009-2021
Myhre, Åsmund Høyre 1985-1989
Drolsum, Aasmund Høyre 1989-1993
Grimstad, Aasmund Arbeiderpartiet 1950-1953
Kulien, Aasmund Arbeiderpartiet 1934-1953
Nyland, Aasmund Kristelig Folkeparti 1945-1957
Pareli, Åsmund Johannes Venstre 1954-1957
Ellingsen, Åsta Senterpartiet 1969-1973
Holth Vestlien, Åsta Norges Kommunistiske Parti 1954-1957
Årøen, Åsta Venstre 2013-2017
Lyngedal, Åsunn Arbeiderpartiet 2017-2021