Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

Ø

Hermansen, Øistein Norges Kommunistiske Parti 1954-1961
Jakobsen, Øistein Venstre 1945-1949
Solgaard, Øistein Fremskrittspartiet 1997-2001
Steinsvåg, Øistein Rådmundsen Venstre 1958-1961
Fjeldstad, Øivin Skappel Høyre 1981-1985
Ekeberg, Øivind Kristelig Folkeparti 2001-2005
Hansen, Øivind Arbeiderpartiet 1981-1985
Hvattum, Øivind Arbeiderpartiet 1981-1989
Martinussen, Øivind Arbeiderpartiet 1954-1957
Refsland, Øivind Høyre 1993-1997
Skjerve, Øivind Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Skjæran, Ørnulf Arbeiderpartiet 1993-2005
Christensen, Ørnulf Gunerius Høyre 1973-1981
Djupedal, Øystein Sosialistisk Venstreparti 1993-2009
Djupvik, Øystein Venstre 2013-2017
Hassel, Øystein Arbeiderpartiet 2017-2021
Hedstrøm, Øystein Fremskrittspartiet 1989-2005
Sjøtveit, Øystein Fremskrittspartiet 1993-2009
Ådland, Øystein Kristelig Folkeparti 1997-2005
Wik, Øystein Gudbrandsen Fremskrittspartiet 1997-2009
Hansen, Øystein Langholm Arbeiderpartiet 2013-2021
Dokken, Øyvin Sindre Arbeiderpartiet 1961-1965
Berntsen, Øyvind Fremskrittspartiet 2013-2017
Bjorvatn, Øyvind Det Nye Folkepartiet 1965-1981
Frøyshov, Øyvind Kristelig Folkeparti 1977-1981
Graadal, Øyvind Sosialistisk Venstreparti 1985-1993
Halleraker, Øyvind Høyre 1993-2017
Halskau, Øyvind Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Håbrekke, Øyvind Kristelig Folkeparti 1997-2013
Korsberg, Øyvind Fremskrittspartiet 1997-2017
Ruud, Øyvind Kristelig Folkeparti 1993-1997
Slåke, Øyvind Arbeiderpartiet 2001-2005
Vaksdal, Øyvind Fremskrittspartiet 1993-2013
Stensrud, Øyvind Alfred Venstre 1945-1957