Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

B

Gulbrandsen, Barbara Arbeiderpartiet 1989-1993
Eikset, Barbro Brønner Venstre 2017-2021
Hætta, Barbro-Lill Arbeiderpartiet 2001-2005
André, Beate Kristelig Folkeparti 1989-1993
Husa, Beate Kristelig Folkeparti 2013-2021
Seljenes, Beate Høyre 2013-2017
Lie, Beate Bondevik Kristelig Folkeparti 2017-2021
Nilsen, Beate Bø Høyre 2017-2021
Hundhammer, Beate Heieren Høyre 1993-2009
Eide, Beate Marie Dahl Senterpartiet 2005-2021
Rugaas, Bendik Arbeiderpartiet
Karlsson, Bendik Rød Høyre 2013-2017
Arnesen, Bendiks H. Arbeiderpartiet 1989-2013
Limmesand, Benedichte Høyre 2013-2017
Hellestøl, Benedichte Limmesand Høyre 2017-2021
Nørgaard, Benedicte Thu Høyre 2005-2009
Figenschou, Benedikte Høyre 2009-2013
Tollefsen-Minos, Benedikte Elisabeth Kristelig Folkeparti 2001-2013
Fasteraune, Bengt Senterpartiet 2017-2021
Wenstøb, Bengt Morten Høyre 2013-2017
Strifeldt, Bengt Rune Fremskrittspartiet 2017-2021
Grønvold, Benjamin Høyre 2013-2017
Eidissen, Benn Høyre 1981-1989
Mikalsen, Benn Tverrpolitisk Folkevalgte (Kystpartiet) 1997-2001
Eriksen, Bent Høyre 2013-2017
Hegna, Bent Arbeiderpartiet 1993-2001
Høie, Bent Høyre 1993-2021
Moldvær, Bent Fremskrittspartiet 1993-1997
Røiseland, Bent Det Nye Folkepartiet 1945-1973
Bye, Bent Inge Arbeiderpartiet 1997-2013
Bakke, Bente Høyre 1981-1989
Bjerknes, Bente Kristelig Folkeparti 2009-2013
Bondhus, Bente Senterpartiet 2005-2009
Foshaug, Bente Høyre 2013-2017
Nesse, Bente Arbeiderpartiet 1989-1993
Nygård, Bente Venstre 1997-2001
Sand, Bente Senterpartiet 1989-1993
Sandvig, Bente Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Thorsen, Bente Fremskrittspartiet 2005-2017
Lilleøkseth, Bente Elin Arbeiderpartiet 2001-2021
Stensrød, Bente Frederikke Fremskrittspartiet 2013-2021
Håtuft, Bente Gunn Høyre 2001-2005
Openshaw, Bente Holtan Fremskrittspartiet 2001-2005
Mathisen, Bente Stein Høyre 2009-2021
Sveum, Bente Øyan Fremskrittspartiet 1989-1997
Bråten, Beret Arbeiderpartiet 1985-1989
Furre, Berge Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Sæberg, Berge Senterpartiet 1969-1981
Kringlebotn, Berge Helle Venstre 1961-1965
Øverland, Berge Johannes Venstre 1954-1957
Fjose, Bergfrid Kristelig Folkeparti 1969-1977
Sæthern, Bergitte Høyre 1954-1961
Anker, Berit Høyre 1965-1973
Broch, Berit Høyre 1993-1997
Brørby, Berit Arbeiderpartiet 1985-2009
Ellingvåg, Berit Senterpartiet 2009-2013
Flåmo, Berit Arbeiderpartiet 2013-2017
Kittelsen, Berit Arbeiderpartiet 2009-2013
Krogstad, Berit Arbeiderpartiet 1977-1981
Kvæven, Berit Venstre 1997-2001
Oppegaard, Berit Høyre 1981-1989
Skaug, Berit Senterpartiet 1993-1997
Smith-Nielsen, Berit Senterpartiet 1989-1993
Solli, Berit Høyre 2013-2017
Stormoen, Berit Høyre 2005-2009
Tiller, Berit Høyre 1985-1989
Vikhammer, Berit Senterpartiet 1977-1981
Ås, Berit Sosialistisk Venstreparti 1969-1981
Kloster, Berit Helgøy Kristelig Folkeparti 1993-1997
Bettum, Berit M. M. H. Høyre 1977-1985
Moen, Berit Nordseth Høyre 2013-2017
Wiik, Berit Skogli Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Magnussen, Berit W. Arbeiderpartiet 1977-1981
Berthelsen, Bernhard Venstre 1945-1953
Riksfjord, Bernhard Arbeiderpartiet 1993-2001
Hauglund, Bernhard Ludvig Arbeiderpartiet 1954-1957
Rudjord, Bernhard Mikal Kristelig Folkeparti 1954-1957
Albert, Bernt Høyre 1969-1973
Berggreen, Bernt Høyre 1973-1977
Fjell, Bernt Kristelig Folkeparti 1954-1957
Hågensen, Bernt Arbeiderpartiet 1997-2005
Ingvaldsen, Bernt Høyre 1945-1973
Korslund, Bernt Arbeiderpartiet 1934-1957
Nordlund, Bernt Senterpartiet 1973-1977
Torp, Bernt Egil Arbeiderpartiet 2001-2005
Larsen, Bernt Ivar Høyre 1981-1985
Dolmen, Bernt Jarle Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Salbu, Bersvend Sosialistisk Venstreparti 2013-2021
Rognerud, Berte Høyre 1954-1973
Flaten, Bertel Venstre 1954-1961
Auensen, Bertha Høyre 1950-1953
Bele, Bertha Arbeiderpartiet 1945-1953
Haugen, Berthe Høyre 1958-1961
Rott, Berthon Fremskrittspartiet 1989-1993
Gharahkhani, Bijan Arbeiderpartiet 2005-2009
Blom-Kalstø, Birger Høyre 1969-1981
Breivik, Birger Kristelig Folkeparti 1958-1961
Hatlebakk, Birger Venstre 1969-1973
Hernes, Birger Høyre 1981-1989
Kildal, Birger Høyre 1958-1961