Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

J

Jensen, Jack Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Kirsebom, Jacob Høyre 1969-1973
Nødseth, Jacob Høyre 2009-2013
Ryen, Jacob Arbeiderpartiet 1945-1949
Eide, Jacob Bertel Venstre 1950-1953
Storum, Jahn Arbeiderpartiet 1958-1961
Olsen, Jahn-Aage Kristelig Folkeparti 1993-1997
Bjelland, Jakob Senterpartiet 2009-2017
Eng, Jakob Kristelig Folkeparti 1973-1985
Kolrud, Jakob Arbeiderpartiet 1954-1957
Nygaard, Jakob Arbeiderpartiet 1945-1949
Rokstad, Jakob Arbeiderpartiet 1958-1961
Solerød, Jakob Høyre 1945-1949
Torset, Jakob Venstre 1950-1953
Aano, Jakob Kristelig Folkeparti 1965-1985
Sæthre, Jakob D. Senterpartiet 1993-1997
Mo, Jakob Godtfred Arbeiderpartiet 1945-1953
Friis, Jakob Johan Sigfrid Arbeiderpartiet 1945-1953
Pettersen, Jakob Martin Arbeiderpartiet 1945-1965
Remseth, Jakob Martinus Arbeiderpartiet 1937-1965
Lothe, Jakob Mathias Antonson Venstre 1925-1953
Holmgard, Jakob Sigurd Senterpartiet 1977-1985
Sandness, Jakob Walberg Bondepartiet 1954-1957
Stove Lorentzen, James Høyre 2013-2017
Aaserud, James Falck Høyre 1958-1965
Balstad, Jan Arbeiderpartiet
Berg, Jan Arbeiderpartiet 1973-1985
Blomseth, Jan Fremskrittspartiet 2005-2017
Bøhler, Jan Arbeiderpartiet 2005-2021
Elvheim, Jan Arbeiderpartiet 1985-1997
Frich, Jan Høyre 1977-1981
Friestad, Jan Høyre 1989-1993
Harsem, Jan Venstre 2005-2009
Helland-Olsen, Jan Arbeiderpartiet 1977-1985
Iversen, Jan Kristelig Folkeparti 1973-1977
Johansen, Jan Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Johnsen, Jan Høyre 1973-1977
Johnsen, Jan Høyre 1997-2001
Koløy, Jan Fremskrittspartiet 2001-2005
Larset, Jan Arbeiderpartiet 1973-1977
Mikalsen, Jan Høyre 1981-1985
Mikkelsen, Jan Høyre 1981-1985
Petersen, Jan Høyre 1973-2009
Sahl, Jan Kristelig Folkeparti 1997-2009
Sigbjørnsen, Jan Høyre 2009-2017
Simonsen, Jan Uavhengig representant 1981-2005
Solheim, Jan Kristelig Folkeparti 1997-2001
Tonning, Jan Arbeiderpartiet 1965-1973
Torkehagen, Jan Arbeiderpartiet 1981-1985
Torset, Jan Fremskrittspartiet 2005-2009
Østreim, Jan Arbeiderpartiet 1977-1989
Ellingsen, Jan Arild Fremskrittspartiet 2001-2017
Laxaa, Jan Arne Senterpartiet 1977-1981
Medhaug, Jan Birger Kristelig Folkeparti 2001-2005
Kolstø, Jan Christian Venstre 2005-2009
Birkeland, Jan Edvin Arbeiderpartiet 1993-1997
Silseth, Jan Edvin Arbeiderpartiet 1985-2005
Halbjørhus, Jan Egil Høyre 2013-2017
Bjørnstad, Jan Eilert Arbeiderpartiet 1977-1981
Fåne, Jan Erik Fremskrittspartiet 1989-1993
Vogt, Jan Fredrik Fremskrittspartiet 2005-2009
Endrerud, Jan Halvor Vaag Arbeiderpartiet 2017-2021
Jansen, Jan Helge Høyre 1977-1989
Keskitalo, Jan Henry Høyre 1969-1973
Olsen, Jan Henry T. Arbeiderpartiet
Kaspersen, Jan Inge Arbeiderpartiet 2013-2017
Hveding, Jan Kristian Høyre 1985-1989
Næss, Jan Kristian Fremskrittspartiet 1989-1993
Paus, Jan Kristoffer Kristelig Folkeparti 1985-1989
Stub, Jan L. Fremskrittspartiet 2001-2005
Njargel, Jan Levor Fremskrittspartiet 1989-1993
Vevatne, Jan M. Venstre 1997-2001
Olsen, Jan Olav Høyre 2001-2005
Fredagsvik, Jan Otto Arbeiderpartiet 1993-1997
Vevatne, Jan Otto Henning Arbeiderpartiet 1945-1949
Tryggestad, Jan Ove Senterpartiet 2013-2017
Syse, Jan P. Høyre 1965-1997
Rasmussen, Jan Petter Arbeiderpartiet 1997-2005
Kristensen, Jan Rudy Arbeiderpartiet 2005-2009
Johansen, Jan Steinar Engeli Fremskrittspartiet 1997-2021
Bonnevie, Jan T. Fremskrittspartiet 1993-1997
Langaard, Jan Th. Fremskrittspartiet 1997-2001
Sanner, Jan Tore Høyre 1989-2021
Nævestad, Jan W. Fremskrittspartiet 1989-1993
Meyer, Jane Høyre 2017-2021
Solbrekken-Nygård, Jane Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Gaup, Jan-Erik Fremskrittspartiet 2001-2005
Skagefoss, Jan-Erik Høyre 1985-1989
Fredriksen, Jan-Henrik Fremskrittspartiet 2005-2017
Kristoffersen, Jann Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Evenhus, Janne Høyre 2009-2013
Nakken, Janne Høyre 2001-2005
Kristoffersen, Janne Fardal Høyre 2005-2021
Matlary, Janne Haaland Kristelig Folkeparti 2009-2013
Nordås, Janne Sjelmo Senterpartiet 2001-2017
Vikse, Jannicke Haugan Høyre 2005-2009
Arnesen, Jannike Sveinsdatter Arbeiderpartiet 2013-2021
Ingvaldsen, Jan-Olav Arbeiderpartiet 1985-1989
Wold, Jardar Mossfall Arbeiderpartiet 1950-1953
Høva, Jarl Birger Arbeiderpartiet 2005-2009