Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

K

Five, Kaci Kullmann Høyre 1977-1997
Zaman, Kadafi Arbeiderpartiet 1997-2001
Eide, Kai Høyre 1993-1997
Ekanger, Kai Arbeiderpartiet 1997-2001
Øverland, Kai Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Knudsen, Kai Birger Arbeiderpartiet 1945-1949
Henriksen, Kai Gjesdal Høyre 1985-1989
Østensen, Kai Steffen Arbeiderpartiet 2017-2021
Lund, Kaja Ljønes Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Grønn-Hagen, Karen Senterpartiet 1954-1965
Haugen, Karen Arbeiderpartiet 1965-1969
Helgeland, Karen Venstre 1945-1949
Kleven, Karen Høyre 1973-1981
Skjønsberg, Karen Arbeiderpartiet 1965-1969
Skaali, Karen Høyre 1958-1961
Sogn, Karen Høyre 1973-1985
Kjendlie, Karen Anne Høyre 2005-2017
Aandstad, Karen Helene Senterpartiet 1965-1973
Stangeland, Karen Irene Arbeiderpartiet 1993-2001
Hartmark, Karen Marie Kristelig Folkeparti 2001-2009
Buljo, Karen Marie Eira Kristelig Folkeparti 1997-2001
Agerup, Kari Arbeiderpartiet 2009-2013
Andreassen, Kari Arbeiderpartiet 1993-1997
Berthelsen, Kari Fremskrittspartiet 1997-2001
Botterud, Kari Senterpartiet 1989-1997
Brekken, Kari Arbeiderpartiet 1993-1997
Brudevoll, Kari Arbeiderpartiet 1993-2001
Brundtland, Kari Kristelig Folkeparti 1985-1989
Fangel, Kari Høyre 1993-1997
Fosso, Kari Høyre 2001-2005
Garmann, Kari Høyre 1985-1993
Gjesteby, Kari Arbeiderpartiet
Gløersen, Kari Høyre 1997-2005
Haug, Kari Senterpartiet 1973-1977
Heien, Kari Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Helliesen, Kari Arbeiderpartiet 1985-1997
Henriksen, Kari Arbeiderpartiet 2005-2021
Herrem, Kari Venstre 1954-1957
Husøy, Kari Kristelig Folkeparti 1993-1997
Manger, Kari Arbeiderpartiet 1997-2001
Meløy, Kari Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Mo, Kari Fremskrittspartiet 1993-2005
Moan, Kari Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Nordheim-Larsen, Kari Arbeiderpartiet
Raustein, Kari Fremskrittspartiet 2013-2017
Schanke, Kari Venstre 1965-1969
Seljelid, Kari Arbeiderpartiet 1993-2017
Storstrand, Kari Fremskrittspartiet 2009-2013
Sundby, Kari Senterpartiet 1993-1997
Sørheim, Kari Kristelig Folkeparti 1997-2005
Vangsnes, Kari Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Ødegaard, Kari Kristelig Folkeparti 1965-1969
Økland, Kari Kristelig Folkeparti 1997-2005
Moe, Kari Anne Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Sand, Kari Anne Senterpartiet 2013-2017
Andreassen, Kari Anne Bøkestad Senterpartiet 2017-2021
Langøy, Kari Antonie Arbeiderpartiet 1985-1989
Silde, Kari Austerheim Kristelig Folkeparti 2001-2005
Nævdal, Kari Bakke Venstre 1997-2001
Kaski, Kari Elisabeth Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Berg, Kari Elise Høyre 1969-1973
Lindbekk, Kari Ellen Høyre 1985-1989
Rasmussen, Kari Hauge Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Pettersen, Kari Haugen Kristelig Folkeparti 2005-2009
Vea, Kari Heir Senterpartiet 1965-1969
Holen, Kari Hølmo Senterpartiet 1997-2005
Dalen, Kari Johanne Arbeiderpartiet 1945-1949
Guldbrandsen, Kari Johanne Arbeiderpartiet 1954-1957
Tenden, Kari Kjølstad Høyre 1973-1985
Kjos, Kari Kjønaas Fremskrittspartiet 2005-2021
Redalen, Kari Kleiv Arbeiderpartiet 2005-2009
Holmberg, Kari Lise Høyre 1997-2009
Mariussen, Kari Margrete Vik Høyre 1985-1989
Ask, Kari Martine Kolbræk Senterpartiet 2009-2013
Prestrud, Kari Mette Senterpartiet 2005-2009
Lima, Kari Oftedal Sosialistisk Venstreparti 1993-2001
Toft, Kari Østervold Venstre 2005-2009
Hansen, Karianne Fremskrittspartiet 2009-2013
Jønnes, Kari-Anne Høyre 2017-2021
Opsal, Kari-Anne Arbeiderpartiet 2017-2021
Tung, Karianne O. Arbeiderpartiet 2013-2017
Rørvik, Kari-Lise Venstre 2017-2021
Abd-Daif, Karima Arbeiderpartiet 2005-2009
Andersen, Karin Sosialistisk Venstreparti 1989-2021
Eriksen, Karin Senterpartiet 2017-2021
Galaaen, Karin Senterpartiet 2001-2005
Hafstad, Karin Høyre 1973-1981
Kjølmoen, Karin Arbeiderpartiet 1993-2005
Lian, Karin Arbeiderpartiet 1977-2001
Nordstad, Karin Kristelig Folkeparti 2001-2005
Næsvold, Karin Høyre 1985-1989
Sandsdalen, Karin Kristelig Folkeparti 1965-1969
Westhrin, Karin Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Yrvin, Karin Arbeiderpartiet 2001-2013
Theodorsen, Karin B. Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Nygaard, Karin Helene Fremskrittspartiet 2001-2005
Rauken, Karin Hoel Høyre 1981-1985
Bjørkhaug, Karin Kirsti Bakklund Kristelig Folkeparti 2005-2013
Woldseth, Karin S. Fremskrittspartiet 2001-2013
Knutsen, Karin Tønder Arbeiderpartiet 2005-2013