Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

L

Westerbø, Lage Senterpartiet 1973-1989
Davidsen, Laila Høyre 2009-2017
Dåvøy, Laila Kristelig Folkeparti 2005-2013
Gustavsen, Laila Arbeiderpartiet 2001-2017
Kaland, Laila Arbeiderpartiet 1981-2001
Melkevoll, Laila Senterpartiet 2005-2009
Schult, Laila Arbeiderpartiet 1997-2001
Skaret, Laila Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Steindal, Laila Senterpartiet 1981-1989
Thorsen, Laila Arbeiderpartiet 2009-2013
Tjønnvåg, Laila Fremskrittspartiet 1997-2001
Øygarden, Laila Arbeiderpartiet 1977-1981
Reiertsen, Laila Fremskrittspartiet 2005-2021
Rashid, Lara Arbeiderpartiet 2013-2017
Aspeflaten, Lars Venstre 1954-1957
Bergo, Lars Venstre 1958-1965
Breie, Lars Arbeiderpartiet 1945-1953
Egeland, Lars Sosialistisk Venstreparti 2001-2013
Groth, Lars Høyre 2001-2013
Haltbrekken, Lars Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Holen, Lars Arbeiderpartiet 1965-1977
Korvald, Lars Kristelig Folkeparti 1961-1981
Lefdal, Lars Høyre 1977-1989
Leiro, Lars Senterpartiet 1958-1969
Ligaarden, Lars Senterpartiet 1993-1997
Myraune, Lars Høyre 2009-2013
Ramndal, Lars Venstre 1925-1965
Ramstad, Lars Høyre 1997-2001
Rise, Lars Kristelig Folkeparti 1997-2017
Sigmundstad, Lars Senterpartiet 1969-1977
Skjølaas, Lars Arbeiderpartiet 1977-1981
Skytøen, Lars Arbeiderpartiet
Sponheim, Lars Venstre 1993-2009
Storhaug, Lars Høyre 1981-1989
Sæter, Lars Kristelig Folkeparti 1954-1961
Sætrevik, Lars Arbeiderpartiet 1965-1969
Tangvik, Lars Venstre 1954-1969
Tjelmeland, Lars Arbeiderpartiet 1965-1969
Tjønnheim, Lars Arbeiderpartiet 1981-1985
Velsand, Lars Senterpartiet 1981-1989
Ødegård, Lars Arbeiderpartiet 1993-2005
Aasgard, Lars Amandus Kristelig Folkeparti 1954-1969
Høydal, Lars Arne Arbeiderpartiet 1985-1993
Ryssdal, Lars Arne Høyre 1993-2001
Tvete, Lars Bjarne Høyre 2009-2013
Vatnaland, Lars Elisæus Bondepartiet 1934-1961
Ødegården, Lars Erik Fremskrittspartiet 2009-2013
Lie, Lars Gunnar Kristelig Folkeparti 1985-2001
Hanssen, Lars Joakim Fremskrittspartiet 2005-2013
Moen, Lars Magnus Arbeiderpartiet 1925-1957
Brekke, Lars O. Bondepartiet 1958-1961
Hustad, Lars Olav Høyre 2017-2021
Brekk, Lars Peder Senterpartiet 1989-2013
Nordbakken, Lars Peder Venstre 2009-2013
Bråstein, Lars R. Bondepartiet 1958-1961
Kirkeby-Garstad, Lars Reidulv Senterpartiet 1954-1969
Langslet, Lars Roar Høyre 1961-1989
Evensen, Lars Samuel Myhrer Arbeiderpartiet 1954-1957
Romundstad, Lars Sverkeson Bondepartiet 1928-1949
Bjella, Lars T. Senterpartiet 1950-1977
Platou, Lars T. Høyre 1954-1977
Michelsen, Lars-Henrik P. Venstre 2005-2009
Endresen, Lasse Kinden Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Juliussen, Lasse Nordmelan Arbeiderpartiet 2009-2017
Lehre, Lasse Storrvik Høyre 2013-2021
Nasser, Latifa Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Keskitalo, Lauri Abiel Høyre 1965-1969
Grønland, Laurits Arbeiderpartiet 1931-1949
Sirevaag, Lauritz Bernhard Høyre 1969-1977
Riise, Lauritz Johan Høyre 1954-1957
Kierulf, Lavrans Fremskrittspartiet 2013-2017
Gloppestad, Leidulf Senterpartiet 2001-2005
Andersen, Leif Arbeiderpartiet 1973-1977
Bothner, Leif Høyre 1961-1965
Christensen, Leif Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Eggen, Leif Venstre 2017-2021
Eriksen, Leif Fremskrittspartiet 2005-2013
Gjessing, Leif Høyre 1997-2001
Granli, Leif Arbeiderpartiet 1945-1973
Grøner, Leif Høyre 1945-1949
Hafstad, Leif Fremskrittspartiet 1997-2001
Hansen, Leif Arbeiderpartiet 1945-1957
Haraldseth, Leif Arbeiderpartiet
Hjeltnes, Leif Fremskrittspartiet 1993-1997
Hopland, Leif Arbeiderpartiet 1973-1977
Kolflaath, Leif Høyre 1961-1973
Kristiansen, Leif Arbeiderpartiet 1945-1949
Lund, Leif Arbeiderpartiet 1993-2005
Tyse, Leif Arbeiderpartiet 1945-1949
Lier, Leif A. Høyre 1989-1993
Ingholm, Leif Ari Throndsen Miljøpartiet De Grønne 2017-2021
Heløe, Leif Arne Høyre 1965-1973
Larsen, Leif Arne Fremskrittspartiet 1997-2001
Sande, Leif Audun Arbeiderpartiet 1985-2021
Hammersmark, Leif Birger Kristelig Folkeparti 1958-1961
Burull, Leif Bjorholt Høyre 1945-1949
Andersen, Leif Christian Senterpartiet 2013-2017
Johansen, Leif Christian Kristelig Folkeparti 2001-2005
Egaas, Leif Erik Høyre 2017-2021
Anfinnsen, Leif Erling Arbeiderpartiet 1954-1957