Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

M

Asprem, Mads Michael Høyre 1981-1985
Norman, Mads Victor Danielsen Høyre 1965-1969
Kleppestø, Magda Marie Arbeiderpartiet 1954-1957
Brox, Magna Johanna Venstre 1961-1965
Heggernes, Magnar Kristelig Folkeparti 1993-2001
Hellebust, Magnar Venstre 1969-1977
Lussand, Magnar Senterpartiet 1997-2001
Ree, Magnar Arbeiderpartiet 1958-1961
Sortåsløkken, Magnar Sosialistisk Venstreparti 1985-1997
Sætre, Magnar Arbeiderpartiet 1985-1997
Huseby, Magnar G. Høyre 1977-1989
Bergo, Magnar Lund Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Finsrud, Magne Arbeiderpartiet 1958-1965
Haldorsen, Magne Kristelig Folkeparti 1973-1977
Haraldstad, Magne Senterpartiet 1973-1977
Hjermann, Magne Senterpartiet 1973-1977
Johansen, Magne Arbeiderpartiet 1958-1961
Jønsson, Magne Arbeiderpartiet 1961-1965
Langerud, Magne Arbeiderpartiet 1965-1969
Lerheim, Magne Det Nye Folkepartiet 1965-1977
Ommedal, Magne Høyre 1977-1985
Rommetveit, Magne Arbeiderpartiet 2009-2021
Aarøen, Magne Kristelig Folkeparti 1981-2005
Vestad, Magne Bernhard Arbeiderpartiet 1977-1981
Mælumshagen, Magne Kristian Arbeiderpartiet 1969-1977
Eia, Magnhild Senterpartiet 1993-2013
Hagelia, Magnhild Arbeiderpartiet 1945-1965
Holmberg, Magnhild Fremskrittspartiet 1993-2009
Lauvdal, Magnhild Kristelig Folkeparti 1985-1989
Reisæter, Magnhild Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Skog, Magnhild Arbeiderpartiet 1958-1965
Olrud, Magnhild Afseth Høyre 1993-2001
Kleppa, Magnhild Meltveit Senterpartiet 1989-2013
Andersen, Magnus Arbeiderpartiet 1965-1973
Ellingsen, Magnus Fremskrittspartiet 2009-2013
Halvorsen, Magnus Fremskrittspartiet 2017-2021
Hjellum, Magnus Venstre 1958-1961
Johansen, Magnus Arbeiderpartiet 1928-1949
Mæland, Magnus Høyre 2013-2017
Polden, Magnus Kristelig Folkeparti 1973-1977
Skeid, Magnus Bondepartiet 1954-1957
Skrede, Magnus Høyre 1981-1985
Skretting, Magnus Høyre 2009-2013
Skåden, Magnus Arbeiderpartiet 1997-2001
Stangeland, Magnus Senterpartiet 1981-1997
Straume, Magnus Arbeiderpartiet 2001-2009
Weggesrud, Magnus Senterpartiet 2017-2021
Delbekk, Magnus Wåtland Senterpartiet 2017-2021
Farahmand, Mahmoud Høyre 2017-2021
Gythfeldt, Mai Rød Valgallianse 1993-1997
Olsen, Mai-Britt Fremskrittspartiet 1997-2001
Messel, Maiken Høyre 2013-2017
Five, Maja Foss Arbeiderpartiet 2005-2009
Svastuen, Maj-Britt Senterpartiet 1981-1985
Lund, Maj-Christin Stenersen Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Aksnes, Mali Grete N. Senterpartiet 1993-2005
Skancke, Mally Høyre 1961-1965
Hussaini, Mani Arbeiderpartiet 2013-2021
Ramin-Osmundsen, Manuela Arbeiderpartiet
Rismyhr, Maren Rødt 2017-2021
Eckbo, Margaret Fremskrittspartiet 2001-2005
Hillestad, Margaret Eide Senterpartiet 1993-1997
Hystad, Margaret Elin Høyre 2017-2021
Grovassbakk, Margareth Arbeiderpartiet 1997-2001
Berg, Margareth Hoff Fremskrittspartiet 2005-2021
Rambøl, Margaritha Høyre 1997-2001
Bødal, Margit Kristelig Folkeparti 1985-1989
Hansen-Krone, Margit Høyre 1961-1989
Jømne, Margit Arbeiderpartiet 1958-1961
Pedersen, Margit Arbeiderpartiet 1993-1997
Schiøtt, Margit Venstre 1937-1949
Steinkjer, Margit Senterpartiet 1954-1965
Tøsdal, Margit Arbeiderpartiet 1958-1981
Solø-Olsen, Margith Arbeiderpartiet 1973-1981
Munkebye, Margith Johanne Arbeiderpartiet 1954-1973
Henden, Margot Arbeiderpartiet 1977-1981
Østhagen, Margot Arbeiderpartiet 1961-1965
Hagerup, Margret Høyre 2017-2021
Haarr, Margrethe Senterpartiet 2017-2021
Stub, Margrethe Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Tennfjord, Margrethe Kristelig Folkeparti 1977-1989
Hesselberg-Meyer, Margrethe Laurentze Høyre 1958-1969
Vatna, Margrethe Litlabø Senterpartiet 2001-2005
Berglyd, Margrethe Worning Kristelig Folkeparti 1989-1993
Ebbesen, Margunn Høyre 2005-2021
Vedholm, Margunn Høyre 1977-1981
Eifring, Mari Rødt 2017-2021
Hagen, Mari Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Wahlquist, Mari Arbeiderpartiet 1954-1957
Håland, Mari Grave Høyre 1993-1997
Varøy, Mari Helén Arbeiderpartiet 2005-2009
Lønseth, Mari Holm Høyre 2017-2021
Arnem, Mari Lund Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
West, Mari Aaby Arbeiderpartiet 2017-2021
Alseth, Maria Fremskrittspartiet 2013-2017
Aasen-Svensrud, Maria Arbeiderpartiet 2013-2021
Sanner, Maria Barstad Høyre 2017-2021
Aanes, Maria Hoff Fremskrittspartiet 2001-2005
Göthner, Maria Kristine Høyre 2017-2021
Hussein, Marian Sosialistisk Venstreparti 2017-2021