Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

P

Grefstad, Palmar Sosialistisk Folkeparti 1961-1965
Berntsen, Parelius Hjalmar Bang Arbeiderpartiet 1945-1965
Breiehagen, Paul Arbeiderpartiet 1954-1969
Chaffey, Paul Sosialistisk Venstreparti 1989-1997
Ingebretsen, Paul Venstre 1950-1961
Reine, Paul Høyre 1981-1989
Svarstad, Paul Høyre 1965-1973
Thyness, Paul Høyre 1965-1981
Vågen, Paul Kristelig Folkeparti 1969-1973
Torgnes, Paul Birger Høyre 1981-1985
Mathisen, Paul Georg Høyre 1973-1977
Hagen, Paul Ivar Arbeiderpartiet 1954-1957
Dahlø, Paul Martin Arbeiderpartiet 1928-1957
Liseth, Paul Oddvar Kristelig Folkeparti 1997-2005
Lindberget, Paul Oskar Arbeiderpartiet 1945-1961
Sunde, Paul Tjøstolsen Arbeiderpartiet 1945-1953
Nordhus, Paula Kristelig Folkeparti 1981-1989
Olsen, Paul-Einar Arbeiderpartiet 1973-1977
Nordbø, Pauline Gundersen Kristelig Folkeparti 1997-2001
Engen, Pearl Ebro Høyre 1954-1957
Alsvik, Peder Arbeiderpartiet 1931-1953
Haugset, Peder Kristelig Folkeparti 1950-1953
Næsheim, Peder Anders Langes Parti 1973-1977
Ree Pedersen, Peder Kristelig Folkeparti 1954-1957
Sivertsen, Peder Arbeiderpartiet 1934-1949
Syrdalen, Peder Høyre 2001-2005
Todal, Peder Venstre 1950-1953
Widding, Peder Senterpartiet 1977-1981
Hjelvik, Peder B. Bondepartiet 1954-1961
Eliassen, Peder Enok Arbeiderpartiet 1965-1969
Unum, Peder Gunvald Høyre 1954-1957
Brochmann, Peder Halfdan Høyre 1958-1961
Ramsrud, Peder I. Fremskrittspartiet 1989-1993
Ukvitne, Peder Johan Arbeiderpartiet 1945-1949
Liland, Peder K. Arbeiderpartiet 1969-1973
Hegerberg, Peder Martin Kristelig Folkeparti 1954-1961
Jacobsen, Peder Nikolai Leier Arbeiderpartiet 1945-1961
Vik, Peder Normann Høyre 1937-1953
Næsheim, Peder P. Arbeiderpartiet 1965-1973
Evjen, Peder Pedersen Bondepartiet 1954-1957
Holt, Peder Ragnar Arbeiderpartiet
Slettebø, Peder Sjo Høyre 2017-2021
Davidsen, Peggy Bolstad Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Almaas, Per Arbeiderpartiet 1950-1953
Asphaug, Per Høyre 1985-1993
Aunet, Per Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Borten, Per Senterpartiet 1950-1977
Brovold, Per Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Ditlev-Simonsen, Per Høyre 1973-1985
Espeli, Per Høyre 1993-1997
Hagen, Per Høyre 1950-1953
Hvamstad, Per Senterpartiet 1997-2001
Hveem, Per Senterpartiet 1969-1973
Hysing-Dahl, Per Høyre 1969-1985
Høybråten, Per Kristelig Folkeparti 1973-1977
Johnsen, Per Kristelig Folkeparti 1973-1981
Karstensen, Per Arbeiderpartiet 1965-1981
Kleppe, Per Arbeiderpartiet 1954-1957
Lykke, Per Høyre 2017-2021
Lønning, Per Høyre 1958-1965
Melby, Per Arbeiderpartiet 1950-1953
Mellesmo, Per Arbeiderpartiet 1954-1977
Mohn, Per Fremskrittspartiet 1989-1993
Mundal, Per Arbeiderpartiet 1977-1981
Munkerud, Per Høyre 2013-2017
Myklebust, Per Kristelig Folkeparti 1977-1981
Norheim, Per Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Nyhus, Per Arbeiderpartiet 1981-1985
Næsset, Per Venstre 1945-1949
Naas, Per Kristelig Folkeparti 1954-1961
Risvik, Per Fremskrittspartiet 1989-1993
Sandberg, Per Fremskrittspartiet 1997-2017
Skau, Per Arbeiderpartiet 1993-1997
Skjærvik, Per Arbeiderpartiet 2005-2009
Sonerud, Per Høyre 1965-1969
Svendsen, Per Arbeiderpartiet 1969-1973
Sæther, Per Høyre 1977-1985
Todal, Per Venstre 1961-1965
Tønder, Per Arbeiderpartiet 1954-1965
Østvold, Per Sosialistisk Venstreparti 1993-2005
Aase-Nilsen, Per Arbeiderpartiet 1958-1965
Utsi, Per A. Arbeiderpartiet 1969-1985
Aas, Per Almar Kristelig Folkeparti 1969-1989
Olsen, Per Arne Fremskrittspartiet 2001-2013
Skomsø, Per Arne Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Maurseth, Per Botolf Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Bryne, Per Brandal Høyre 1973-1977
Hole, Per Dag Høyre 1985-1989
Mauseth, Per Eggum Sosialistisk Venstreparti 1989-1997
Evensen, Per Egil Fremskrittspartiet 2005-2009
Monsen, Per Erik Fremskrittspartiet 1997-2005
Stoknes, Per Espen Miljøpartiet De Grønne 2017-2021
Hals, Per Fossen Senterpartiet 2013-2017
Olsen, Per Gunnar Arbeiderpartiet 1977-1981
Stensvaag, Per Gunnar Senterpartiet 2017-2021
Nilsen, Per Hallvard Fremskrittspartiet 1989-1993
Klauset, Per Håvard Senterpartiet 1993-1997
Lied, Per Ivar Senterpartiet 1993-2001
Husabø, Per J. Kristelig Folkeparti 1973-1985
Jordal, Per J. Senterpartiet 1993-2005