Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

S

Emeci, Sadi Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Khan, Saera Arbeiderpartiet 2001-2009
Mubarak, Sahfana Ali Arbeiderpartiet 2017-2021
Salvesen, Salve Andreas Arbeiderpartiet 1950-1973
Samuelsen, Sam Kristelig Folkeparti 1973-1977
Njie, Samba Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Borch, Sandra Senterpartiet 2009-2021
Bruflot, Sandra Høyre 2013-2017
Strandos, Sandra Senterpartiet 2009-2013
Sekkingstad, Sara Hamre Senterpartiet 2017-2021
Aydar, Seher Rødt 2017-2021
Varhaug, Sem Senterpartiet 1965-1969
Singaravel, Sentoorvasan Høyre 2013-2017
Jonassen, Serine Høyre 2013-2017
Mohamud, Seynab Venstre 2013-2017
Tariq, Shahbaz Arbeiderpartiet 1989-2005
Rehman, Shakeel Arbeiderpartiet 2013-2021
Sangtarash, Sheida Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Bauck, Sidsel Arbeiderpartiet 1969-1977
Hansen, Sidsel Høyre 1997-2001
Sæterøy, Sidsel Høyre 2013-2017
Framnes, Sigbjørn Fremskrittspartiet 2013-2021
Gjelsvik, Sigbjørn Senterpartiet 2017-2021
Johnsen, Sigbjørn Arbeiderpartiet 1973-1997
Larsen, Sigbjørn Kristelig Folkeparti 1981-1997
Molvik, Sigbjørn Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Ravnåsen, Sigbjørn Kristelig Folkeparti 1989-1997
Aanes, Sigbjørn Høyre 2005-2009
Sigurdson, Sigfred Andreas Høyre 1954-1961
Mohn, Sigfrid Høyre 1977-1985
Oftedal, Sigfrid Tengs Høyre 1961-1969
Gjesdal, Sigmund Venstre 1961-1973
Hagen, Sigmund Sosialistisk Venstreparti 2001-2013
Kroslid, Sigmund Kristelig Folkeparti 1993-2009
Luggenes, Sigmund Arbeiderpartiet 1993-1997
Nereng, Sigmund Arbeiderpartiet 1977-1981
Olsen, Sigmund Høyre 1958-1969
Steinnes, Sigmund Arbeiderpartiet 2013-2017
Vårdal, Sigmund Venstre 1958-1961
Halvorsrud, Sigmund Juul Hermann Høyre 1965-1973
Haave, Sigmund P. Venstre 1965-1969
Kvaavik, Signe Senterpartiet 1973-1977
von Streng, Signe Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Weisert, Signe Høyre 1977-1981
Øye, Signe Arbeiderpartiet 1993-2009
Jensen, Signe Elisabeth Kristelig Folkeparti 1958-1965
Foss, Signe Karin Senterpartiet 1985-1989
Andersen, Signe Lovise Arbeiderpartiet 1954-1957
Ryssdal, Signe Marie Stray Venstre 1965-1973
Grape, Signy Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Engenes, Sigrid Fremskrittspartiet 2009-2013
Greibrokk, Sigrid Venstre 1945-1949
Hvidsten, Sigrid Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Utkilen, Sigrid Høyre 1969-1981
Handegard, Sigrid Brattabø Senterpartiet 2005-2017
Christiansen, Sigrid Bryn Kristelig Folkeparti 1977-1981
Hognestad, Sigrid Dorthea Kristelig Folkeparti 1954-1957
Wågan, Sigrid Jonette Heide Bondepartiet 1958-1961
Ilsøy, Sigrid Simensen Senterpartiet 2017-2021
Eng, Sigrun Arbeiderpartiet 1989-2009
Gjære, Sigrun Venstre 1958-1961
Nielsen, Sigrun Risholt Arbeiderpartiet 2005-2009
Natås, Sigrun S. Fremskrittspartiet 1993-2001
Heen, Sigrunn Sosialistisk Venstreparti 1993-2001
Hosaas, Sigrunn Hole Senterpartiet 2001-2005
Aglen, Sigurd Kristelig Folkeparti 1989-1993
Erland, Sigurd Høyre 1965-1969
Granrud, Sigurd Arbeiderpartiet 1965-1969
Grytten, Sigurd Arbeiderpartiet 1997-2001
Hille, Sigurd Høyre 2013-2021
Holemark, Sigurd Høyre 1973-1993
Høgaas, Sigurd Arbeiderpartiet 1945-1949
Kalheim, Sigurd Det Nye Folkepartiet 1969-1973
Lersbryggen, Sigurd Høyre 1945-1957
Lie, Sigurd Høyre 1950-1953
Manneråk, Sigurd Senterpartiet 1993-1997
Marcussen, Sigurd Arbeiderpartiet 1950-1953
Pedersen, Sigurd Arbeiderpartiet 1928-1953
Vandvik, Sigurd Arbeiderpartiet 1945-1953
Verdal, Sigurd Arbeiderpartiet 1973-1993
Vik, Sigurd Venstre 1961-1965
Bækkelund, Sigurd Arnekleiv Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Husand, Sigurd Egil Jonatan Høyre 1954-1957
Reksnes, Sigurd Erlend Senterpartiet 2013-2021
Jakola, Sigurd Gjerde Senterpartiet 2017-2021
Grue, Sigurd Gunnar Arbeiderpartiet 1958-1961
Wilsgaard, Sigurd Kornelius Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Hamran, Sigurd Lund Arbeiderpartiet 1945-1969
Johansen, Sigurd Marius Arbeiderpartiet 1954-1961
Svendsen, Sigvald Venstre 1950-1957
Hansen, Sigvald Oppebøen Arbeiderpartiet 1993-2013
Hovland, Sigvart Erling Høyre 1985-1989
Bjørkly, Silja Ekeland Høyre 2001-2005
Diserud, Silje Fremskrittspartiet 2017-2021
Guleng, Silje Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Hjemdal, Silje Fremskrittspartiet 2017-2021
Johansen, Silje Høyre 2017-2021
Strøm, Silje Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Haugli, Silje Flaten Fremskrittspartiet 2017-2021
Sjøvold, Silje Heggdal Høyre 2017-2021