Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

V

Nielsen, Valborg Arbeiderpartiet 1969-1973
Engesæter, Valborg Meidell Venstre 1965-1969
Tobiassen, Valgerd Arbeiderpartiet 1993-1997
Haugland, Valgerd Svarstad Kristelig Folkeparti 1985-2005
Gabrielsen, Valter Arbeiderpartiet 1958-1981
Krakk, Vanja Stenslie Senterpartiet 1997-2001
Vik, Vedis Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Bye, Vegard Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Holm, Vegard Rød Valgallianse 1993-1997
Martinsen, Vegard Fremskrittspartiet 1989-1993
Thune, Vegard Høyre 1989-1993
Øvrebø, Vegard Bjørntvedt Kristelig Folkeparti 2001-2005
Fenes, Vegard Frøseth Senterpartiet 2017-2021
Wennesland, Vegard Grøslie Arbeiderpartiet 2013-2017
Jæger, Vegard Johan Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
de Lange, Venke Høyre 2001-2005
Lysklætt, Vera Venstre 2005-2009
Åsheim, Veronica Pedersen Fremskrittspartiet 2013-2017
Hafstad, Vesla Kristelig Folkeparti 1981-1985
Vetlesen, Vesla Arbeiderpartiet
Langedahl, Vetle Høyre 2017-2021
Soleim, Vetle Wang Høyre 2013-2021
Dalen, Vibeke Arbeiderpartiet 1997-2001
Limi, Vibeke Fremskrittspartiet 1989-1993
Stjern, Vibeke Arbeiderpartiet 2009-2013
Kristiansen, Vibekke Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Norman, Victor D. Høyre
Tambs, Victor Emanuel Torbjørn Høyre 1945-1953
Smenes, Victoria Kristelig Folkeparti 2017-2021
Evensen, Victoria Marie Arbeiderpartiet 2017-2021
Andersen, Vidar Fremskrittspartiet 2001-2021
Bjørnstad, Vidar Arbeiderpartiet 1993-2009
Brynsplass, Vidar Arbeiderpartiet 1993-1997
Helgesen, Vidar Høyre
Kleppe, Vidar Uavhengig representant 1989-2001
Vik, Vidar Høyre 1977-1981
Haugli, Vidkunn Venstre 1969-1973
Hveding, Vidkunn Høyre
Heitmann, Viel Jaren Senterpartiet 2017-2021
Giltun, Vigdis Fremskrittspartiet 2005-2013
Magistad, Vigdis Arbeiderpartiet 1989-1993
Belbo, Vigdis Hjulstad Senterpartiet 1993-2001
Haga, Vigdis Moen Høyre 1985-1989
Fossum, Viggo Arbeiderpartiet 2009-2013
Lütcherath, Viggo Kristelig Folkeparti 2017-2021
Danielsen, Vilde Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Folland, Vilde Følling Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Simensen, Vilhelm Henning Arbeiderpartiet 1965-1969
Bugge, Vivian Knarvik Kristelig Folkeparti 1997-2001