Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

Y

Arakia, Yassine Høyre 2017-2021
Gustavsen, Yngvar Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Hansen-Tangen, Yngvar Høyre 2001-2005
Aarebrot, Yngvar Kristelig Folkeparti 2001-2005
Brox, Yngve Høyre 1997-2001
Hågensen, Yngve Arbeiderpartiet 1969-1973
Soleim, Yngve Høyre 1981-1985
Sætre, Yngve Høyre 2017-2021
Ulset, Yngve Fremskrittspartiet 2001-2005