Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

A

Skarholt, Amund Rasmussen Arbeiderpartiet 1934-1957
Anundsen, Anders Fremskrittspartiet 1997-2017
Bergsland, Anders Høyre 1965-1973
Berntsen, Anders Høyre 1945-1949
Brenden, Anders Arbeiderpartiet 1954-1957
Braaten, Anders Senterpartiet 2013-2017
Hauge, Anders Senterpartiet 1954-1969
Hornslien, Anders Arbeiderpartiet 1993-2001
Hove, Anders Arbeiderpartiet 1945-1957
Johansen, Anders Arbeiderpartiet 1969-1977
Kiær, Anders Høyre 2017-2021
Krane, Anders Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Lange, Anders Anders Langes Parti 1973-1977
Mjelde, Anders Fremskrittspartiet 2005-2009
Morken, Anders Kristelig Folkeparti 1954-1969
Myklebust, Anders Kristelig Folkeparti 1969-1973
Norstad, Anders Høyre 1993-1997
Rambekk, Anders Kristelig Folkeparti 2017-2021
Riise, Anders Høyre 2017-2021
Skauge, Anders Venstre 1954-1957
Stueng, Anders Arbeiderpartiet 1950-1953
Sæterøy, Anders Arbeiderpartiet 1945-1969
Talleraas, Anders Høyre 1977-1997
Tyvand, Anders Kristelig Folkeparti 2013-2017
Urne, Anders Arbeiderpartiet 1950-1953
Werp, Anders B. Høyre 1997-2021
Rodal, Anders Bjarne Arbeiderpartiet 1969-1973
Sjaastad, Anders C. Høyre 1981-2001
Skrondal, Anders Endreson Venstre 1945-1957
Eira, Anders J. H. Høyre 2001-2005
Bøyum, Anders Johanneson Venstre 1931-1961
Aune, Anders John Framtid for Finnmark 1969-1993
Hellebust, Anders Martin Arbeiderpartiet 1985-1989
Noddeland, Anders Tjøstolvsen Venstre 1945-1949
Bråthen, André Fremskrittspartiet 2013-2017
Kvakkestad, André Fremskrittspartiet 1997-2005
Pedersen, André Arbeiderpartiet 2009-2017
Støylen, André Høyre 1989-1993
Skjelstad, André N. Venstre 2005-2021
Dahl, André Oktay Høyre 1997-2013
Brandt, Andreas Arbeiderpartiet 2017-2021
Båstøl, Andreas Arbeiderpartiet 1954-1957
Dalsegg, Andreas Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Frivåg, Andreas Sosialistisk Venstreparti 1977-1981
Grimsø, Andreas Høyre 1969-1973
Hamnes, Andreas Arbeiderpartiet 2005-2009
Holm, Andreas Senterpartiet 1954-1965
Honerød, Andreas Arbeiderpartiet 1961-1969
Knive, Andreas Arbeiderpartiet 1954-1957
Wormdahl, Andreas Arbeiderpartiet 1958-1969
Gamst, Andreas Bernhard Venstre 1969-1973
Halse, Andreas C. Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Eidsaa jr., Andreas E. Kristelig Folkeparti 1993-1997
Velle, Andreas Edvard Hansen Høyre 1945-1949
Lervik, Andreas M. Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Unneland, Andreas Sjalg Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Cappelen, Andreas Zeier Arbeiderpartiet 1961-1965
Nese, Ane Mari Braut Høyre 2017-2021
Tømmerås, Ane Sofie Arbeiderpartiet 1993-2005
Trettebergstuen, Anette Arbeiderpartiet 2005-2021
Elseth, Anette Carnarius Fremskrittspartiet 1997-2021
Davidsen, Anette Kristine Arbeiderpartiet 2013-2021
Haldorsen, Anette Kruhaug Høyre 2017-2021
Solli, Anette M. Høyre 2001-2005
Norberg, Anette Stegegjerdet Arbeiderpartiet 2009-2017
Bryn, Anette Wiig Fremskrittspartiet 2005-2009
Lorentzen, Anfinn Arbeiderpartiet 1977-1981
Brudvik, Anfinn Nikolai Arbeiderpartiet 1961-1965
Gilde, Anita Fremskrittspartiet 2017-2021
Midtskogen, Anita Arbeiderpartiet 1997-2001
Orlund, Anita Arbeiderpartiet 1997-2013
Tustervatn, Anita Kystpartiet 2001-2005
Østby, Anita Venstre 2005-2009
Sæle, Anita Apelthun Kristelig Folkeparti 1981-2005
Endresen, Anja Berggård Venstre 2013-2017
Nordbø, Anker Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Moen, Anlaug Helene Arbeiderpartiet 1977-1981
Kaasin, Anlaug Johre Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Amundsen, Ann Iren Arbeiderpartiet 2017-2021
Thingvold, Ann Jorid Arbeiderpartiet 1985-1989
Skjørshammer, Ann Kathrine Kristelig Folkeparti 1997-2017
Blomholt, Ann Kristin Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Furuberg, Ann Merete Senterpartiet 1993-2009
Bremset, Anna Arbeiderpartiet 1954-1969
Haugland, Anna Kristelig Folkeparti 1977-1981
Jentoft, Anna Senterpartiet 1973-1977
Ljunggren, Anna Arbeiderpartiet 2005-2017
Schönhaug, Anna Arbeiderpartiet 1958-1965
Fyhn, Anna Amdal Høyre 2001-2005
Anthoni, Anna Berentine Arbeiderpartiet 1937-1953
Moe, Anna Ceselie Brustad Senterpartiet 2005-2009
Molberg, Anna Irene Høyre 2009-2013
Kvalvik, Anna Karine Arbeiderpartiet 1958-1961
Almli, Anna Konstanse Holan Høyre 2017-2021
Røine, Anna Kristine Jahr Senterpartiet 1977-1981
Sandberg, Anna Leonarda Arbeiderpartiet 1945-1961
Nordby, Anna Louise Arbeiderpartiet 1950-1957
Dalen, Anna Margarete Høyre 1961-1965
Døskeland, Anna Margrethe Senterpartiet 1961-1969
Aasland, Anna Maria Høyre 1973-1977