Innvalde frå 1945 -

Her finn du oversyn over alle representantar valde inn ved stortingsval og vararepresentantane deira heilt tilbake til 1945.

Sortert og gruppert representantliste
Hordaland

Vararepresentantar for Sosialistisk Venstreparti

 1. Barstad, Gina Sosialistisk Venstreparti
 2. Pombe, Symphorien Sosialistisk Venstreparti
 3. Valvatne, Anna Sofie Ekeland Sosialistisk Venstreparti
 4. Unneland, Andreas Sjalg Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentantar for Venstre

 1. Bortne, Idun Kristine Venstre
 2. Persen, Sondre Hansmark Venstre
 3. Njærheim, Anne Beth Venstre
 4. Erichsen, Elisabeth Toft Venstre
Møre og Romsdal

Faste representantar

 1. Orten, Helge Høyre
 2. Listhaug, Sylvi Fremskrittspartiet
 3. Norderhus, Else-May Arbeiderpartiet
 4. Klinge, Jenny Senterpartiet
 5. Emblemsvåg, Marianne Synnes Høyre
 6. Dale, Jon Georg Fremskrittspartiet
 7. Bjørdal, Fredric Holen Arbeiderpartiet
 8. Soleim, Vetle Wang Høyre
 9. Reiten, Steinar Kristelig Folkeparti

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Torve, Tove-Lise Arbeiderpartiet
 2. Bryne, Anne Kristin Arbeiderpartiet
 3. Osen, Roger Magne Arbeiderpartiet
 4. Hoem, Astrid Willa Eide Arbeiderpartiet
 5. Klavenes, Jarle Ugelstad Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Johansen, Jan Steinar Engeli Fremskrittspartiet
 2. Flølo, Knut Magne Fremskrittspartiet
 3. Harsjøen, Svein Arne Fremskrittspartiet
 4. Berg, Margareth Hoff Fremskrittspartiet
 5. Strand, Håkon Lykkebø Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Riise, Anders Høyre
 2. Tennøy, Britt Janne Høyre
 3. Giskås, Trude Fjærli Høyre
 4. Molvær, Monica Høyre
 5. Hustad, Lars Olav Høyre
 6. Sira, Inger Helene Hagen Høyre

Vararepresentantar for Kristelig Folkeparti

 1. Grimstad, Simon Molvær Kristelig Folkeparti
 2. Frisvoll, Randi Helga Walderhaug Kristelig Folkeparti
 3. Smenes, Victoria Kristelig Folkeparti
 4. Iversen, Arild Johannes Kristelig Folkeparti

Vararepresentantar for Senterpartiet

 1. Lien, Geir Inge Senterpartiet
 2. Krogsæter, Marit Nerås Senterpartiet
 3. Stensønes, Henrik Senterpartiet
 4. Myklebust, Olav Senterpartiet
Nordland

Faste representantar

 1. Sivertsen, Eirik Arbeiderpartiet
 2. Ebbesen, Margunn Høyre
 3. Nordlund, Willfred Senterpartiet
 4. Freiberg, Kjell-Børge Fremskrittspartiet
 5. Lyngedal, Åsunn Arbeiderpartiet
 6. Finstad, Jonny Høyre
 7. Mossleth, Siv Senterpartiet
 8. Søttar, Hanne Dyveke Fremskrittspartiet
 9. Fagerås, Mona Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Juvik, Kjell-Idar Arbeiderpartiet
 2. Lekang, Rita Arbeiderpartiet
 3. Johnsen, Simon Johan Hagvåg Arbeiderpartiet
 4. Davidsen, Anette Kristine Arbeiderpartiet
 5. Nystad, Tommy Rannov Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Olsen, Dagfinn Henrik Fremskrittspartiet
 2. Andersen, Grethe Fremskrittspartiet
 3. Ellingsen, Allan Fremskrittspartiet
 4. Petsas, Kassandra Fremskrittspartiet
 5. Larsen, Bjørn Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Sire, Elizabeth Åsjord Høyre
 2. Tjærandsen, Agnete Høyre
 3. Skjevik-Aasberg, Daniel Høyre
 4. Nilsen, Beate Bø Høyre
 5. Præsteng, Marte Høyre

Vararepresentantar for Senterpartiet

 1. Andreassen, Kari Anne Bøkestad Senterpartiet
 2. Haugan Schei, Kim André Senterpartiet
 3. Schrøder, Asle Senterpartiet
 4. Bentzen, Nina Elisabeth Senterpartiet
 5. Nordstrand, Tone May Senterpartiet

Vararepresentantar for Sosialistisk Venstreparti

 1. Jøsevold, Marius Meisfjord Sosialistisk Venstreparti
 2. Pettersen, Åshild Charlotte Sosialistisk Venstreparti
 3. Jæger, Vegard Johan Sosialistisk Venstreparti
 4. Lund, Kaja Ljønes Sosialistisk Venstreparti
Oppland

Faste representantar

 1. Aasrud, Rigmor Arbeiderpartiet
 2. Odnes, Ivar Senterpartiet
 3. Thommessen, Olemic Høyre
 4. Hagebakken, Tore Arbeiderpartiet
 5. Johansen, Morten Ørsal Fremskrittspartiet
 6. Strand, Marit Knutsdatter Senterpartiet
 7. Kjenseth, Ketil Venstre

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Håheim, Stine Renate Arbeiderpartiet
 2. Holtesmo, Hilde Kristin Arbeiderpartiet
 3. Endrerud, Jan Halvor Vaag Arbeiderpartiet
 4. Pryhn, Dag Erik Arbeiderpartiet
 5. Trosholmen, Ingunn Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Diserud, Silje Fremskrittspartiet
 2. Gaassand, Astrid Fremskrittspartiet
 3. Fauchald, Geir Fremskrittspartiet
 4. Schulz, Gunnar Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Jønnes, Kari-Anne Høyre
 2. Velure, Hanne Alstrup Høyre
 3. Johansen, Silje Høyre
 4. Lehre, Lasse Storrvik Høyre

Vararepresentantar for Senterpartiet

 1. Fasteraune, Bengt Senterpartiet
 2. Hove, Aud Gunnhild Senterpartiet
 3. Kaus, Gunnar Senterpartiet
 4. Dokken, Ola Tore Senterpartiet
 5. Skari, Anne Marte Senterpartiet

Vararepresentantar for Venstre

 1. Hagaseth, Ingjerd Thon Venstre
 2. Granum, Roger Venstre
 3. Hansen, Stine Venstre
 4. Brenna, Eivind Venstre