Guthormsen, Aagot Gjems

Guthormsen, Aagot Gjems (1890-1976)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Guthormsen, Aagot Gjems har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 22.10.1890
  • Død 15.12.1976

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1954 - 1957, H.