Andersen, Anne Berit

Andersen, Anne Berit (1951-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 34 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 02.12.1951 i Søgne, Vest-Agder
 • Dotter av ekspeditør Kjell Ottar Karlsen (1922-2006) og ekspeditrise Anne Marie Quarstein (1930-1975)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 2001 - 2005, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 2005 - 2009, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjonar

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nygård skole 1958-1964
 • Søgne ungdomsskole 1964-1967
 • Handelsskole, 1-årig kontorlinje 1968-1969

Yrke

 • Kontoransatt ved Markens Magasin 1969-1971
 • Skolekontoret i Søgne kommune 1971-1972
 • Kontoransatt ved Ullevål sykehus 1973-1978

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Søgne formannskap 1987-1991
 • Ordfører Søgne kommunestyre 1991-1995, 1995-1999, 1999-2001

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Søgne 1987-1991
 • Medlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1990-2001
 • Medlem Styret for Søgne Industriselskap A/S 1991-2001
 • Medlem Styret for Søgne Næringsråd 1991-2001
 • Medlem Fellesstyret Søgne/Songdalen 1991-2001
 • Medlem Styret for Destinasjon Sørlandet 1991-2001
 • Medlem Styret for Knutepunkt Sør 1991-2001
 • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet frå 2006

Tillitsverv i parti

 • Nestleder Søgne Høyre 1985-1991, leder
 • Medlem Styret i Vest-Agder Høyre frå 1987
 • 2. nestleder Høyre 1998-2002

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Belcanto 1981-1982
 • Dirigent barnekor 1983-1987