Bergsgård, Arne

Bergsgård, Arne (1886-1954)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1945-1949

Gå til biletgalleri

Bergsgård, Arne har gått bort.

Finn informasjon etter