Rodal, Anders Bjarne

Rodal, Anders Bjarne (1935-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1969-1973

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter