Folkestad, Aud

Folkestad, Aud (1953-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 8 dagar

Gå til biletgalleri