Reiten, Agnes

Reiten, Agnes (1940-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 283 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter