Hedstein, Alvhild

Hedstein, Alvhild (1966-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 84 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 28.09.1966 i Eidsvoll, Akershus
 • Dotter av lektor Otto Gjerpe (1925-) og lærer Inger Kristin Ravn (1942-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2005 - 2009, V.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2009 - 2013, V.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 01.10.2005-17.10.2005 for Odd Einar Dørum.

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Landbruksdepartementet, 19.11.2001 - 20.08.2004

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Den lutherske skole i Oslo 1973-1982
 • Kristelig Gymnasium, naturfaglinje 1982-1985
 • Øytun Folkehøgskole, naturvern og friluftsliv 1985-1986
 • Ex.phil og matematikk, UiO 1986-1987
 • Hvam landbruksskole, forkurs 1987-1988
 • Cand.agric., Landbrukshøyskolen, naturforvaltning og ressursøkonomi 1988-1993

Yrke

 • Førstekonsulent i Miljøverndepartementet 1993-1996
 • Overingeniør i Statens forurensningstilsyn 1996-1997
 • Rådgiver ved GRIP senter 1997-1999
 • Fagleder i Miljøstiftelsen Bellona 1999-2001
 • Direktør i Stiftelsen Miljømerking frå 2001

Verv

Offentlege verv

 • Varamedlem Bydelsutvalget, Sagene 2003-2007
 • Nestleder UNESCO-kommisjonen frå 2004
 • Leder Rådet for dyreetikk frå 2005
 • Medlem Lavutslippssamfunnsutvalget 2005-2006
 • Medlem Utvalg som skal foreslå konkrete tiltak som kan iverksettes for at utslippene av miljøgifter stanses innen 202 frå 2009

Tillitsverv i parti

 • Nestleder Oslo Venstre frå 2004
 • Varamedlem Venstres sentralstyre frå 2004
 • Medlem Venstres stortingsprogramkomité 2004-2005

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Naturforvalterlaget, Ås
 • Nestleder Norges kristelige studentforening
 • Medlem Studiekvalitetsutvalget ved Norges landbrukshøyskole
 • Medlem Studieutvalget ved Norges landbrukshøyskole
 • Leder Ås kristelige studentforening

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Bellona 2000-2001
 • Medlem Styret for Haugtun 2003-2005
 • Medlem Styret for Norgesgruppen frå 2006