Kvalvik, Aud Herbjørg

Kvalvik, Aud Herbjørg (1956-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2013-2017
Ansiennitet:
0 år, 332 dagar

Gå til biletgalleri