Samuelsen, Alf Ivar

Samuelsen, Alf Ivar (1942-2014)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Nordland 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Samuelsen, Alf Ivar har gått bort.

Biografi

Personalia

 • Fødd 28.02.1942 i Flakstad, Nordland
 • Død 16.09.2014
 • Son av småbruker/fisker Ingleiv Samuelsen (1908-1964) og husmor Amy Pedersen (1906-2002)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 6 for Nordland, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 7 for Nordland, 2005 - 2009, Sp.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2005-2009

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 22.09.2008
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 22.09.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjonar

 • 2005-2009

  Første nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 14.10.2008
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 14.10.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyre

 • 2005-2009

  Vara innpisker Lagtinget, Senterpartiet, 17.10.2005 - 30.09.2006
  Vara innpisker Lagtinget, Senterpartiet, 01.10.2006 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bodø lærerskole (allmennlærerutdanning) 1972-1974
 • Grunnfag historie, Distriktshøgskolen i Bodø 1983-1984

Yrke

 • Helse- og sosialsjef

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Flakstad kommunestyre 1975-1979, 1979-1983, ordfører 1986-1987
 • Medlem Flakstad formannskap 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Nordland 1991-1995
 • Fylkesordfører fylkesting, Nordland 1995-1999
 • Medlem fylkesråd, Nordland 1999-2003

Offentlege verv

 • Formann Fredvang bruselskap 1969-1972, 1974-1988
 • Medlem Reiselivsutvalget 1980-1984
 • Meddommer Herredsretten 1980-1984
 • Medlem Landsdelsutvalget 1992-1993
 • Medlem Barentsrådet 1995-1999
 • Medlem Lofotrådet 2003-2005

Tillitsverv i parti

 • Leder Flakstad Sp 1990-1994, fra 2003
 • Leder Nordland Sp 1994-1995

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Ungdomslaget Samstrev 1980-1984