Bagøien, Anne Kari

Bagøien, Anne Kari (1970-2007)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1993-1997

Gå til biletgalleri

Bagøien, Anne Kari har gått bort.

Finn informasjon etter