Kloster, Aksel

Kloster, Aksel (1948-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 154 dagar

Gå til biletgalleri

Kloster, Aksel har gått bort.

Finn informasjon etter