Stokkebø, Aleksander

Stokkebø, Aleksander (1994-)

Parti:
Høyre
Representant for
Rogaland 2017-2021
Medlem
Finanskomiteen
Ansiennitet:
2 år, 183 dagar

Gå til biletgalleri

Stokkebø, Aleksander møter fast for Høie, Bent.

Biografi

Personalia

 • Fødd 02.11.1994 i Stavanger, Rogaland
 • Son av controller Asle Stokkebø (1957-) og kontorleder/HR-rådgiver Åse Fløttum (1964-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2017 - 2021, H.

Vararepresentasjonar

 • Møter fast som representant frå 01.10.2017 for Bent Høie.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2017-2021

  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.10.2017 - 08.02.2018
  Medlem, Finanskomiteen, 08.02.2018 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjonar

 • 2017-2021

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 10.03.2020 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sunde skole 2000-2007
 • Revheim skole, ungdomsskole 2007-2010
 • Stavanger katedralskole, avdeling Kongsgård 2010-2013
 • Forsvarets høgskole, enkeltemner i juss og etikk 2013-2015
 • Universitetet i Stavanger, rettsvitenskap 2015 (Pågående)
 • Påbegynt rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo 2020

Yrke

 • Valgkampsekretær for Stavanger Høyre 2013
 • Landstillitsvalgt, Tillitsvalgtordningen i Forsvaret 2014-2015

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Vaktgardist og kompanitillitsvalgt i 1. gardekompani, Hans Majestet Kongens Garde 2013-2014

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Skarpskyttermerket 2013
 • Vernepliktsmedaljen 2014

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger bystyre 2015-2019
 • Medlem Stavanger kommunestyre 2019-2019

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Rogaland 2015-2019

Offentlege verv

 • Medlem Kommunalstyret for oppvekst, Stavanger 2015-2017
 • Medlem Opplæringsutvalget, Rogaland 2015-2017
 • Leder Kontrollutvalget, Stavanger 2019
 • Ungdomsordfører Ungdommens bystyre, Stavanger

Tillitsverv i parti

 • Leder Styret i Stavanger Unge Høyre 2011-2012
 • Første nestleder Arbeidsutvalget i Rogaland Unge Høyre 2012-2013, Leder 2016-2017

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Landsstyret i Europeisk Ungdom 2012-2015
 • Leder Rogaland Europeisk Ungdom 2012-2013
 • Medlem Landsstyret i Ungdom mot rasisme 2013-2015
 • Medlem Sentralstyret i Europeisk Ungdom 2014-2015

Andre administrative verv

 • Styremedlem Vestavind Brukerstyrt Senter 2018-2020