Martinsen, Alf

Martinsen, Alf (1923-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1961-1965

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter