Ali, Athar

Ali, Athar (1961-)

Parti:
Rød Valgallianse
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 3 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 05.03.1961

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1993 - 1997, RV.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Sosialkonsulent