Bentzen, Amund Nøkleby

Bentzen, Amund Nøkleby (1903-1969)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 24 dagar

Gå til biletgalleri

Bentzen, Amund Nøkleby har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 17.05.1903
  • Død 19.05.1969

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1945 - 1949, KrF.