Alvestad, Anton Ludvik

Alvestad, Anton Ludvik (1883-1956)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 1954-1957
Ansiennitet:
21 år, 174 dagar

Gå til biletgalleri

Alvestad, Anton Ludvik har gått bort.

Finn informasjon etter