Aune, Anders John

Aune, Anders John (1923-2011)

Parti:
Framtid for Finnmark
Sist innvald som representant for
Finnmark 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Aune, Anders John har gått bort.

Finn informasjon etter