Hove, Anders

Hove, Anders (1885-1978)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Oppland 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Hove, Anders har gått bort.

Finn informasjon etter