Lorentzen, Annemarie

Lorentzen, Annemarie (1921-2008)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Finnmark 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Lorentzen, Annemarie har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 23.09.1921 i Sør-Varanger, Finnmark
 • Død 30.06.2008
 • Dotter av skoleinspektør Harald Johan Olsen (1900-1975) og lærer Bergljot Johanne Røstvik (1899-1934)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 4 for Finnmark, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 2 for Finnmark, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 16.10.1973-30.09.1977, Per A. Utsi møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Forsvarskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjonar

 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1969 - 1969
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1971 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1972 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976
  Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 15.01.1976 - 11.01.1978

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs som lærer (1952, 1955, 1964)
 • Student 1941
 • Lærerskoleeksamen 1943
 • Norsk grunnfag 1967

Yrke

 • Lærer ved Hammerfest realskole og gymnas 1947-1969
 • Ambassadør på Island 1978-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hammerfest kommunestyre 1951-1955
 • Medlem Hammerfest formannskap 1955-1959, 1959-1963

Offentlege verv

 • Nestformann Bibliotekstyret, Hammerfest 1959-1969
 • Nestformann Styret for Finnmark sykepleieskole 1961-1969
 • Medlem Statens lån- og stipendkomite av 1962 1962-1968
 • Medlem Kringkastingsrådet 1963-1970
 • Medlem Eldreomsorgskomiteen av 1964 1964-1970
 • Medlem Videreutdanningskomiteen av 1965 1965-1970
 • Formann Kulturnemnda, Hammerfest 1967-1969
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styre 1971-1973
 • Formann Statens lønnskomite av 1971 1971-1973
 • Nestleder Likestillingsrådet 1972-1973
 • Leder Styret for Fondet for nasjonalgaven til Island, 1980-1981

Tillitsverv i parti

 • Formann Vest-Finnmark A 1961-1965
 • Medlem DNAs landsstyre 1961-1969
 • Formann A's kvinnesekretariat 1974-1977

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Hovedstyret i den norske avdeling av foreningen Norden 1972-1973
 • Medlem Forretningsutvalget i AOF 1974-1977

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Hammerfest sparekasse 1959-1966, nestformann 1966-1969
 • Medlem Styret for Finnmark Dagblad 1962-1969
 • Medlem Styret for Hammerfest sparekasse 1967-1968