Furuberg, Ann Merete

Furuberg, Ann Merete (1955-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 2005-2009

Gå til biletgalleri