Sommerseth, Anton

Sommerseth, Anton (1909-1998)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 5 dagar

Gå til biletgalleri

Sommerseth, Anton har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 15.12.1909
  • Død 25.12.1998

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Troms, 1958 - 1961, V.
  • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1961 - 1965, V.
  • Vararepresentant nr 3 for Troms, 1965 - 1969, V.