Wallin, Anne Marie

Wallin, Anne Marie (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 6 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 03.05.1947

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Østfold, 1977 - 1981, A.
  • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1981 - 1985, A.