Aanstad, Arvid

Aanstad, Arvid (1958-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1985-1989

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 08.09.1958

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, KrF.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Det regionale høgskolestyret for Nordland, 1988-1990