Johansen, Arnold Carl

Johansen, Arnold Carl (1898-1957)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Nordland 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Johansen, Arnold Carl har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 19.02.1898 i Buksnes, Nordland
 • Død 29.07.1957
 • Son av kjøpmann Karl Arnoldus Johansen (1875-1898) og Inga Inderberg (1869-1925)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 4 for Nordland, 1950 - 1953, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1950-53

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i gruppestyre

 • 1950-53

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1916
 • Norges tekniske høgskole, kjemilinjen 1920

Yrke

 • Assistent NTH 1920
 • Driftsingeniør Lofoten kemiske fabrikker 1921
 • Overtok og drev Lofoten kemiske fabrikker 1930-1940 (opphørte 1940)
 • Medeier og leder av firmaet L. Blix & Co., Stamsund 1937-1957

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hol kommunestyre 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947, 1947-1950

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Hol

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Lofoten handelstandsforening 1947-1948

Andre administrative verv

 • Formann Representantskapet for Stamsund sparebank 1927-1930, 1937-1944
 • Formann Styret for Stamsund sparebank 1932-1936, 1954-1957
 • Medlem Representantskapet for Lofoten kreditbank 1943-1951