Johansen, Arvid

Johansen, Arvid (1910-1996)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Hedmark 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Johansen, Arvid har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 12.11.1910 i Sør-Odal, Hedmark
 • Død 01.05.1996
 • Son av bygningssnekker Thorkild Johansen Løkken (1870-1958) og hjemmeværende husmor Bertha Elise Hansen (1870-1944)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 2 for Hedmark, 1945 - 1949, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Sekretær, Skog- og vassdragskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskolekurs
 • Norsk korrespondanseskole

Yrke

 • Handelsbetjent 1927-1928
 • Skogsarbeider 1929-1937
 • Kontorist i Sør-Odal trygdekasse 1937-1941
 • Assistent i Sør-Odal trygdekasse 1941-1943
 • Forretningsfører i Sør-Odal trygdekasse 1943-1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sør-Odal formannskap 1937-1945
 • Varaordfører Sør-Odal kommunestyre 1959-1963, 1963-1967

Offentlege verv

 • Medlem Rådet for Hypotekbanken 1950-1965
 • Formann Styret for Sør-Odal sykehus 1955-1961
 • Varamedlem Styret for Glåmdal Kraftlag 1960-1967
 • Domsmann Eidsiva Lagmannsrett frå 1964
 • Medlem Fylkesskattestyret, Hedmark 1964-1976
 • Medlem Styret for Åkershagen Sentralhjem for psykisk utviklingshemmede i Hedmark og Oppland 1966-1975, formann 1975-1979, varaformann fra 1980
 • Medlem Representantskapet for Glåmdal Kraftlag 1968-1976
 • Formann Styret for Sør-Odal Revmatismesykehus 1968-1980

Tillitsverv i parti

 • Medlem Solør-Odals distriktsstyre av AUF 1933-1939, formann 1939-1945
 • Formann Sør-Odal Arbeiderparti 1936-1937

Tillitsverv i organisasjonar

 • Kasserer Odals lydavis 1980-1988

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for "Glåmdalen" 1958-1971
 • Medlem Kontrollkomiteen i Odal Sparebank 1964-1980
 • Medlem Representantskapet for Odal Sparebank 1964-1980