Strømme Svendsen, Arnljot

Strømme Svendsen, Arnljot (1921-2022)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 9 dagar

Gå til biletgalleri

Strømme Svendsen, Arnljot har gått bort.

Finn informasjon etter